Hur värderas en hyresrätt vid en bodelning?

Hej,

Min styvdotter har just skild sig och fått ensam vårdnad för sina 3 barn samt stadigvarande boende. Hon har även kvarsittning i parets gemensamma hyresrätt tills bodelningen sker. (båda står på kontraktet). Han vill inte släppa rätten till bostaden, samtidigt har han ej råd att betala hyran heller.

Hur värderas hyresrätten i bodelningen? Kan man sätta ett värde på detta som han kan kräva ?

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln vid en upplösning av äktenskap är att makarnas egendom ska fördelas lika mellan dem genom en bodelning enligt 9 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). I denna bodelning ska allt giftorättsgods ingå, således allt som inte utgör enskild egendom enligt 7 kap 2 § ÄktB.

Bostaden är en tillgång som i regel ska ingå i bodelningen, såvida den inte gjorts till enskild genom exempelvis äktenskapsförord. Vid bodelning är grundprincipen att all giftorättsgods ska delas lika.

Huvudregeln vid bodelning, när det handlar om ens bostad, är att den som bäst behöver bostaden är den som ska få den i avräkning på sin lott enligt 11 kap. 8 § ÄktB.  Den make som har störst behov av bostaden ska tilldelas den och bostadens värde ska avräknas på makens lott. Vid behovsprövningen beaktar domstolen bland annat makarnas möjlighet att skaffa annan bostad, makarnas hälsa och ålder, samt avståndet till makarnas arbetsplats. Läs mer här.

En hyresrätt åsätts normalt inget värde. Detta hänger ihop med att det är straffbart att villkora om en ersättning vid övertagande av en hyresrätt enligt 12 kap. 65 § Jordabalken. Det är således juridiskt oklart vad som gäller i dessa fall. Det går inte enkelt att svara på om och hur mycket ersättning som den övertagande maken ska kompsera den andra maken med när det gäller hyresrätt.

Om det varit fråga om en bostadsrätt, hade bostadsrättens värde avräknats på den övertagande makens lott. Detta hade inneburit att den andra maken hade kompenserats. Läs mer om det här.

Sammanfattningsvis så gäller att en hyresrätt ska övertas av den make som har störst behov av bostaden. Med anledning av att en hyresrätt inte har något värde så finns det således inget klart svar om ersättning kommer erläggas den part som inte tilldelas bostaden.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas