Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Hur värderas en hyresrätt vid en bodelning?

Datum: 24/08/2021

Hej,

Jag och min exman har skilt oss och jag har fått ensam vårdnad om våra tre barn samt stadigvarande boende. Jag har även kvarsittning i vår gemensamma hyresrätt tills bodelningen sker (båda står på kontraktet). Mitt ex vill inte släppa rätten till bostaden, samtidigt har han inte råd att betala hyran.

Hur värderas hyresrätten i bodelningen? Kan man sätta ett värde på detta som han kan kräva ?

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln vid en upplösning av äktenskap är att makarnas egendom ska fördelas lika mellan dem genom en bodelning enligt 9 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). I denna bodelning ska allt giftorättsgods ingå, således allt som inte utgör enskild egendom enligt 7 kap 2 § ÄktB.

Bostaden är en tillgång som i regel ska ingå i bodelningen, såvida den inte gjorts till enskild genom exempelvis äktenskapsförord. Vid bodelning är grundprincipen att all giftorättsgods ska delas lika.

Huvudregeln vid bodelning, när det handlar om ens bostad, är att den som bäst behöver bostaden är den som ska få den i avräkning på sin lott enligt 11 kap. 8 § ÄktB.  Den make som har störst behov av bostaden ska tilldelas den och bostadens värde ska avräknas på makens lott. Vid behovsprövningen beaktar domstolen bland annat makarnas möjlighet att skaffa annan bostad, makarnas hälsa och ålder, samt avståndet till makarnas arbetsplats.

En hyresrätt åsätts normalt inget värde. Detta hänger ihop med att det är straffbart att villkora om en ersättning vid övertagande av en hyresrätt enligt 12 kap. 65 § Jordabalken. Det är således juridiskt oklart vad som gäller i dessa fall. Det går inte enkelt att svara på om och hur mycket ersättning som den övertagande maken ska kompsera den andra maken med när det gäller hyresrätt.

Om det varit fråga om en bostadsrätt, hade bostadsrättens värde avräknats på den övertagande makens lott. Detta hade inneburit att den andra maken hade kompenserats.

Sammanfattningsvis så gäller att en hyresrätt ska övertas av den make som har störst behov av bostaden. Med anledning av att en hyresrätt inte har något värde så finns det således inget klart svar om ersättning kommer erläggas den part som inte tilldelas bostaden.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.