Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Hur värderas fastigheter?

Om man äger tre olika fastigheter (lägenhet & sommarstugor) ihop där man delar upp att en behåller lägenheten för att ha någonstans att bo och den andra väljer att behålla båda sommarstugorna för nöje samtidigt som den behåller den gemensamma hyresrätten.
Hur skall man räkna?
Är det bara marknadsvärdet man tar hänsyn till och inte alla kontanter man har stoppat in i de alla olika fastigheterna?

Hej och tack för din fråga!

Det framgår inte av din fråga av vilken anledning bostäderna ska delas upp men jag misstänker att det rör sig om en bodelning.

Reglerna skiljer sig åt om det handlar om en bodelning efter ett samboförhållande eller efter ett äktenskap. Det är därför svårt för mig att svara tydligt på din fråga. Oavsett kan sägas att utgångspunkten för en bodelning, oavsett om det rört sig om ett samboförhållande eller ett äktenskap, är att egendomen ska delas lika mellan parterna. Vilken egendom som omfattas av bodelningen skiljer sig däremot åt beroende på vilken typ av förhållande det är som upphör.

När det gäller värdering av fastigheter är det svårt att ange exakt hur den ska göras. Som makar har man rätt att komma överens om hur man vill göra. Som utgångspunkt kan däremot sägas att det är marknadsvärdet som är grunden med avdrag för latent kapitalvinstskatt.

Om ni inte kommer överens om hur bostäderna ska värderas och delas på i bodelningen kan det finnas anledning att anlita en advokat. Ni kan också ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten som kan hjälpa till att göra bodelningen på ett objektivt sätt.

Med vänliga hälsningar,

Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online