I vilken ordning bör vi gå vidare med skilsmässan?

Hej,

Vi ska skiljas och jag undrar i vilken ordning det är bäst att genomföra skilsmässan respektive sälja det gemensamma huset. Vi är rädda att inte få sålt huset till det pris vi önskar och kan därför tvingas bo kvar under en tid, kan det då vara dumt att redan nu ansöka om skilsmässa?

Hej och tack för din fråga,

Äktenskapsskillnad och bodelning regleras i Äktenskapsbalken. Vid bodelning till följd av äktenskapsskillnad skall makarnas egendom fördelas med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § ÄktB. Detta gäller även i det fall makarna väljer att vänta med bodelningen till efter det att en eventuell husförsäljning genomförts. I det fall ingen av makarna har enskild egendom till följd av exempelvis äktenskapsförord eller villkorad gåva skall makarnas samtliga tillgångar, i egenskap av giftorättsgods, ingå i bodelningen, 10 kap. 1 § samt 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. Det sammanlagda giftorättsgodset skall som huvudregel delas lika mellan makarna, 11 kap. 3 § ÄktB. För tiden mellan det att talan om äktenskapsskillnad väcktes och att bodelning förrättas är makarna skyldiga att redovisa för sin egendom, 9 kap. 3 § ÄktB. I det fall någon av makarna önskar bo kvar i den gemensamma bostaden behöver försäljning av huset över huvud taget inte ske utan huset kan avräknas på den ena makens lott vid bodelningen.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Boka tid hos oss

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Sök i vår frågedatabas