I vilket land ska vi lösa vårdnadstvisten?

Hej!

Om två svenska medborgare som bor i Frankrike och har delad vårdnad om ett barn hamnar i en vårdnadstvist, ska den tvisten lösas i Frankrike eller Sverige? Barnet är fött i Sverige och vårdnaden har givits i Sverige.

Hej och tack för din fråga!

Enligt artikel 8 Bryssel II- förordningen ska domstol i ett land där barnet har hemvist när talan väcks vara behöriga i målet. Fransk domstol har alltså som utgångspunkt behörighet att pröva frågan eftersom barnet bor i Frankrike. Enligt artikel 12 punkt 3 Bryssel II-förordningen kan dock svensk domstol ha behörighet i målet om barnet anses ha en nära anknytning till Sverige genom sitt medborgarskap och det har godkänts av alla parter att svensk domstol prövat frågan. I undantagsfall kan den domstol som har behörighet att pröva målet överföra målet till en domstol i ett land som barnet har särskild anknytning till om den kan anses bättre lämpad att pröva målet och om det är till barnets bästa. Detta kan göras om någon av parterna begär det eller på initiativ av domstolen. Som nämnts ovan kan barnet anses ha särskilt anknytning till ett land som det är medborgare i. Sammanfattningsvis kan sägas att det som utgångspunkt är fransk domstol som ska pröva frågan eftersom barnet bor där men att svensk domstol kan bli behörig på grund av barnets svenska medborgarskap.

Med vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Sök i vår frågedatabas