Ingår äldre transaktioner i bodelningen?

Hej,

Ingår gamla transaktioner i bodelningen? Om maken till exempel köpte en bil flera år innan han ingick äktenskap, ska den ingå i bodelningen då?

 

 

Hej och tack för din fråga,

Mellan makar finns två former av egendom, giftorättsgods och enskild egendom. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom enligt Äktenskapsbalken 7:1. Vad som utgör enskild egendom kan utläsas av Äktenskapsbalken 7:2. Huvudregeln är således att all makars egendom utgör giftorättsgods.

Det är giftorättsgodset som ska ingå i makarnas bodelning enligt Äktenskapsbalken 10:1. Vid bodelning ska parternas giftorättsgods fördelas om det inte är att hänföra till undantagen om särskild egendom (äktenskapsbalken 10:3), personlig egendom (Äktenskapsbalken 10:2) eller personliga ersättningar (Äktenskapsbalken 10:2 a). Detta gäller oavsett om egendomen förvärvats före äktenskapets ingående eller efter att äktenskapet ingicks.

När en bodelning görs utgår man ifrån egendomsförhållandena vid brytdagen, det vill säga dagen då ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten enligt Äktenskapsbalken 9:2.

Sammanfattningsvis finns det inga begränsningar i tiden utan det handlar om hur egendomsförhållandena såg ut vid brytdagen. Det finns däremot begränsningar beroende på vilken slags egendom det handlar om eftersom enskild egendom inte ska ingå i en bodelning.

Med vänliga hälsningar
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.