fbpx

Ingår min enskilda firmas skulder i bodelningen?

Hej,

Jag befinner mig mitt uppe i en bodelning. Jag är egenföretagare med enskild firma. När ansökan om skilsmässa lämnades in leasade jag en bil med en skuld på 155 000 kr för min firmas räkning. I och med att jag driver enskild firma ligger alla ekonomiska åtaganden mig personligen till last. Är bilskulden en skuld jag skall räkna med bland mina skulder vid bodelningen?

Hej och tack för din fråga,

Vid skilsmässa ska en bodelning göras där makarnas giftorättsgods läggs ihop och delas, 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Vid bodelningen skall all egendom som inte är enskild efter avdrag för skulder delas lika mellan makarna. Enskild är egendomen endast om detta avtalats genom äktenskapsförord eller om egendomen med villkor om att vara enskild tillfallit ena maken genom exempelvis gåva, 7 kap. 2 § ÄktB. Det innebär att den enskilda firman och de tillgångar som hör till firman ska ingå i bodelningen om inte egendomen utgör enskild egendom. Från respektive makes tillgångar dras respektive makes skulder, eventuellt överskott läggs sedan samman och delas lika mellan makarna.

När bodelningen har gjorts skall en lottläggning ske genom vilken det bestäms vilken make som får vilken egendom, 11 kap. 7 § ÄktB. Utgångspunkten är då att låta vardera make få egendomen denne äger på sin lott, 11 kap. 8 § ÄktB.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas