Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Jag är anmäld för stöld, kommer ärendet att gå till rätten?

Hej, jag har blivit anmäld för stöld när jag utförde ett jobb hos en privatperson (jag är dock oskyldig). Bara jag är anmäld även fast det var flera personer där samtidigt som jag. Hur troligt är det att ärendet går till tingsrätten? Tack på förhand!

Hej och tack för din fråga.

För att det brott du är misstänkt för ska tas upp i domstol, krävs att åklagaren väcker åtal. Åtal väcks genom att åklagaren hos tingsrätten stämmer den som ska tilltalas. Åklagaren har en åtalsplikt och ska väcka åtal när en förundersökning om brottet har avslutats och åklagaren bedömer att den misstänkte sannolikt kommer dömas av tingsrätten. Misstankegraden ”sannolikt” är en högre grad av misstanke. Misstanken mot en person ska då vara berättigad vid en objektiv bedömning, och grundas på bevis i det enskilda fallet.

Hur bevisläget ser ut i din situation framgår inte tydligt, varför jag inte kan ge ett klart besked huruvida tingsrättsförhandling kommer hållas eller ej i ditt fall.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online