Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Jag är åtalad för misshandel av mina barn. Vad gör jag?

Datum: 14/02/2023

Hej,

I torsdags fick jag ett telefonsamtal av min fru som sa att socialtjänsten ville prata med oss med detsamma. Vi blev båda väldigt oroliga och undrade vad som kunde vara så viktigt. När vi hade kommit dit berättade de att mitt barn hade sagt att jag hade slagit honom. Jag blev både ledsen och förvirrad och berättade att detta inte var sant. De ställde en mängd frågor om mitt privatliv, då jag aldrig varit på ett liknande ställe var jag rätt nervös och samtidigt ganska ledsen och arg. Jag älskar min familj över allt annat och skulle aldrig skada dem.

Efter några timmar hade de kommit fram till två olika förslag. Det ena förslaget var att jag skulle bo någon annanstans och det andra var att min fru skulle få hämta barnen från dagis och skola själv. På så sätt skulle barnen inte bli ensamma med mig. På några timmar tappade jag alltså helt friheten till att få vara ensam med mina barn, det var den värsta dagen i mitt liv. De berättade även för mig att en utredning hos polisen hade startas. Kan de göra såhär? Varför tror de inte på mig? Alla övriga familjemedlemmar talade om att det inte förekommer något våld i vår familj. Har jag rätt till en advokat om jag blir kallad till förhör? Jag har aldrig haft med domstol eller tingsrätt att göra förut och allt detta är nytt för mig.

Hej och tack för din fråga.

Socialtjänsten har omfattande befogenheter om de befarar att barn far illa och om en förälder inte följer deras anvisningar finns det risk att barnet tvångsomhändertas.

Ett barns vårdbehov ska i första hand tillgodoses inom ramen för socialtjänstlagen (SoL) och bygga på frivillighet och samtycke. Det är först om föräldrarna eller den unge skulle tacka nej till frivilliga insatser enligt SoL som åtgärder med stöd av lag om vård av unga (LVU) kan vidtas. Barnets bästa ska alltid vara vägledande och ligga till grund för huruvida barnet ska ges vård med stöd av LVU.

Enligt 1 § LVU är barnets bästa det som ska vara avgörande vid beslut om barns vårdbehov. Enligt 2 § LVU ska vård beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

Om socialtjänsten befarar att ett barn far illa så är det viktigt för föräldrarna att försöka samarbeta med socialtjänsten i så stor utsträckning som möjligt. Det finns annars en risk att socialtjänsten på grund av att föräldrarna tackat nej till frivilliga insatser vidtar åtgärder enligt LVU och omhändertar barnet. Föräldrarna till ett barn som omhändertagits har rätt till ett offentligt biträde enligt 39 § LVU.

Socialtjänsten är skyldig att polisanmäla påstådda brott. Om ett ärende startas hos polisen så får den anklagade ta med sig en försvarsadvokat på förhör.

Även om ärendet inte leder till åtal eller en dom inte fastställs i domstol finns det risk att socialtjänsten vidhåller sin inställning att det finns en risk att ert barn far illa. Det beror på att beviskravet i LVU-mål inte är lika starkt som i brottmål. Enligt 2 § LVU ska det föreligga en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling. När det däremot handlar om misshandel enligt Brottsbalken så ska det vara ställt utom rimligt tvivel för att man ska dömas för brott.  Det är alltså högre krav på bevis när det handlar om brottmål till skillnad från LVU-mål.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i LVU processen.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.