Behöver jag betala underhållsbidrag som fastställts i Norge?

Hej,

Jag är ofrivilligt pappa och vill inte betala underhåll till mitt ex som bor i Norge. Jag har fått en inkrävelseblankett från Norge hemskickad. Är jag skyldig att betala och vad händer om jag inte gör det?

Hej och tack för din fråga,

Beslut eller lagakraftvunnen dom om underhållsbidrag, som tagits av norsk myndighet eller domstol, ska enligt Lag (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge också erkännas som gällande här i Sverige. Är betalningskravet således grundat på ett beslut eller en lagakraftvunnen dom, är du juridiskt skyldig att betala trots att beslutet eller domen om underhållsskyldighet har tagits i Norge. Att du ofrivilligt har blivit pappa påverkar inte din betalningsskyldighet.

Skulle du inte betala i enlighet med det fattade beslutet eller den lagakraftvunna domen, har ditt ex som söker om underhåll möjlighet att begära verkställighet hos norsk behörig myndighet. Den norska myndigheten kommer då att översända ärendet till Kronofogdemyndigheten i Sverige, som ytterst har behörighet att driva in underhållsbidraget med tvång.

Skulle du anse att storleken på det underhåll som fastställts är felaktigt kan du överklaga beslutet eller domen, förutsatt att tidsfristen inte har löpt ut. Hur du överklagar bör framgå av det beslut eller den dom om underhållsskyldighet som betalningskravet grundas i.

Sammanfattningsvis är du skyldig att betala underhållsbidraget om det fastställts genom dom eller beslut i Norge. Om du inte betalar underhållsbidraget kan Kronofogdemyndigheten driva in skulden.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.