fbpx

Behöver jag betala underhållsbidrag som fastställts i Norge?

Hej,
Jag är en ofrivillig pappa och vill inte betala underhåll till mitt ex som bor i Norge. Jag har fått en inkrävelseblankett från Norge hemskickad.
Är jag skyldig att betala och vad händer om jag inte gör det?

Hej och tack för din fråga,

Beslut eller lagakraftvunnen dom om underhållsbidrag, som tagits av norsk myndighet eller domstol, ska enligt Lag (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge också erkännas som gällande här i Sverige. Är betalningskravet således grundat på ett beslut eller en lagakraftvunnen dom, är du juridiskt skyldig att betala trots att beslutet eller domen om underhållsskyldighet har tagits i Norge. Att du ofrivilligt har blivit pappa påverkar inte din betalningsskyldighet.

Skulle du inte betala i enlighet med det fattade beslutet eller den lagakraftvunna domen, har ditt ex som söker om underhåll möjlighet att begära verkställighet hos norsk behörig myndighet. Den norska myndigheten kommer då att översända ärendet till Kronofogdemyndigheten i Sverige, som ytterst har behörighet att driva in underhållsbidraget med tvång.

Skulle du anse att storleken på det underhåll som fastställts är felaktigt kan du överklaga beslutet eller domen, förutsatt att tidsfristen inte har löpt ut. Hur du överklagar bör framgå av det beslut eller den dom om underhållsskyldighet som betalningskravet grundas i.

Sammanfattningsvis är du skyldig att betala underhållsbidraget om det fastställts genom dom eller beslut i Norge. Om du inte betalar underhållsbidraget kan Kronofogdemyndigheten driva in skulden.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas