Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Jag är medicinerad och inlåst mot min vilja!

Jag har snart under sex månaders tid varit olaga frihetsberövad med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård. Situationen är helt overkligt och jag har begärt att få bli friskförklarad flera gånger och att få göra tester som visar att jag mår bra. För att hålla mig kvar hänvisar läkaren till uppgifter i vårdintyget och i mina journaler som inte stämmer. Under tiden här har jag mot min vilja blivit medicinerad och inlåst. Vad kan jag göra för att få upprättelse?

Om en person lider av en allvarlig psykisk sjukdom och har ett oundgängligt behov av vård som inte kan tillgodoses på frivillig väg, är lagen om psykiatrisk tvångsvård tillämplig (LPT). Med stöd av lagen kan en patient medicineras med tvång och hållas inlåst. Då tvångsvård är starkt integritetskränkande ska den omprövas var sjätte månad. Inom kort kommer Förvaltningsrätten i ditt fall hålla förhandling. Inför förhandlingen kommer du att få träffa en sakkunnig som gör en oberoende bedömning av vårdbehovet. Du kommer därtill få hjälp av en advokat som biträder dig under förhandlingen och analyserar det medicinska underlaget. Om du inte är nöjd med förvaltningsrättens dom kan du inom tre veckor överklaga den till  kammarrätten och därefter kan du klaga till högsta förvaltningsrätten. Du har rätt att själv välja advokat om du inte är nöjd med den som Förvaltningsrätten utser åt dig och meddelar då domstolen att du önskar byta och till vem.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online