Jag är medicinerad och inlåst mot min vilja, vad kan jag göra?

Hej,

Jag har snart under sex månaders tid varit olaga frihetsberövad med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård. Situationen är helt overkligt och jag har begärt att få bli friskförklarad flera gånger och att få göra tester som visar att jag mår bra. För att hålla mig kvar hänvisar läkaren till uppgifter i vårdintyget och i mina journaler som inte stämmer. Under tiden här har jag mot min vilja blivit medicinerad och inlåst. Vad kan jag göra för att få upprättelse?

Hej och tack för din fråga,

Om en person lider av en allvarlig psykisk sjukdom och har ett oundgängligt behov av vård som inte kan tillgodoses på frivillig väg, är lagen om psykiatrisk tvångsvård tillämplig (LPT). Med stöd av lagen kan en patient medicineras med tvång och hållas inlåst. Då tvångsvård är starkt integritetskränkande ska den omprövas var sjätte månad. Inom kort kommer Förvaltningsrätten i ditt fall hålla förhandling. Inför förhandlingen kommer du att få träffa en sakkunnig som gör en oberoende bedömning av vårdbehovet. Du kommer därtill få hjälp av en advokat som biträder dig under förhandlingen och analyserar det medicinska underlaget.

Om du inte är nöjd med förvaltningsrättens dom kan du inom tre veckor överklaga den till  kammarrätten och därefter kan du klaga till högsta förvaltningsrätten. Du har rätt att själv välja advokat om du inte är nöjd med den som Förvaltningsrätten utser åt dig och meddelar då domstolen att du önskar byta och till vem.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok om LPT, LRV och LVM.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.