Jag är orolig för att smittas av corona, måste jag vittna?

Hej,

Jag är kallad som vittne till en rättegång nästa vecka. Jag jobbar just nu hemifrån och är mycket orolig för att smittas av coronaviruset. Måste jag åka till domstolen och vittna?

Hej och tack för din fråga,

Den som är kallad som vittne i en rättegång är enligt lag skyldig att vittna, detta kallas för vittnesplikt. Som huvudregel ska vittnet komma personligen till huvudförhandlingen. I vissa fall kan domstolen besluta att ett vittne får höras via telefon istället. Då det endast är domstolen som kan besluta att vittnet ska höras via telefon bör ett vittne som av olika skäl inte kan ta sig personligen till huvudförhandlingen för att vittna kontakta domstolen och förklara sina skäl. Domstolen får därefter fatta ett beslut.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas