Jag är oskyldigt anklagad för övergrepp på våra barn. Vad kan jag göra?

Hej,

Jag och barnens mamma har delad vårdnad och växelvis boende varannan vecka. Vi har två flickor på 5 och 8 år. Det växelvisa boendet har fungerat problemfritt i snart 3 år, men nu anklagar mamman mig för att barnen inte har det bra hos mig. Hon har gjort en orosanmälan hos socialtjänsten med mycket lösa grunder och med mycket gammalt groll sedan tiden vi bodde ihop. Hon var tydlig i sin anmälan att det hon beskriver är det värsta som har inträffat.

Socialen informerade både mig och henne att de inte ser någon anledning att starta en utredning. Tre dagar senare lade hon därför till i sin anmälan att jag utövar känslomässiga/psykiska övergrepp på barnen även ska ha utnyttjat den stora flickan sexuellt för 1 år sedan. Därför valde nu socialen att starta en utredning ändå.

Vad kan jag göra? Jag är helt chockad och förtvivlad över anklagelserna. Barnen har alltid haft det bra hos mig och jag har inte gjort mig skyldig till de fruktansvärda anklagelserna. Jag tror bara det är en taktik för att hon ska få barnen för sig själv.

Kan socialen verkligen tro på detta? Den informationen borde hon ju i så fall ha tagit upp i sin första version av orosanmälan.

Hej och tack för din fråga,

Socialnämnden är skyldig att påbörja en utredning om någon gör en orosanmälan.[1] När en anmälan rör barn eller unga ska socialnämnden genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska i regel fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in.[2] Under utredningen kommer du, mamman och barnen få komma till tals och berätta om hur ni har det och vad som hänt. Socialtjänsten brukar vara bra på genomskåda okynnesanmälningar och se om barn har påverkats av någon förälder. Det bästa du kan göra är att visa dig samarbetsvillig med Socialtjänsten men samtidigt vara tydlig med att det inte finns någon grund i anmälan. I vissa fall kan det även vara brottsligt att falskt anklaga någon för brott eller annan besvärande omständighet.

Det kan vara så att mammans agerande syftar till att hon ska få ensam vårdnad om barnen eller att barnen ska få sitt stadigvarande boende hos henne. Om samarbetet mellan dig och barnens mamma blir svårt kan det vara bra att vända sig till familjerätten i er kommun för att få hjälp med samarbetssamtal.[3] Skulle inte era samarbetsproblem kunna lösas den vägen kan ett annat alternativ vara att ansöka om ensam vårdnad i domstol, och det är då bra att anlita ett juridiskt ombud.[4]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijerborger & Co

[1] 11 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SOL)
[2] 11 kap. 1 a § SOL
[3] 6 kap. 18 § Föräldrabalken (FB)
[4] 6 kap. 5 § FB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.