Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Jag blev skadad i en bilolycka och har bestående smärta, men försäkringsbolaget tror inte att det finns ett samband. Kan de neka mig ersättning?

Datum: 31/08/2022

Hej,

För snart ett år sedan krockade jag med en bil. Jag körde på en huvudled och den andra föraren kom från en utfart utan att se sig för. Jag har sedan olyckan haft stora problem med smärta i nacke och rygg samt fruktansvärd migrän. Jag har både behövt byta jobb, då mitt tidigare yrke involverade mycket fysiskt arbete, och gå ner i tid. Dessutom påverkar det ju såklart min fritid och livskvalitet generellt. Försäkringsbolaget menar dock att det inte går att styrka sambandet mellan denna smärta och bilolyckan, och vill därför inte ge mig någon ersättning alls. Hur kan de komma undan med det här och vad kan jag göra i min sits?

Hej och tack för din fråga,

Inledningsvis vill jag framhålla att det är viktigt att försäkringsbolaget motiverar sitt beslut om din trafikskadeersättning och anger vilka försäkringsvillkor beslutet grundar sig på. Om du inte har fått ett skriftligt beslut är det bra att begära det. Det första du kan göra när du är missnöjd med ett beslut från ett försäkringsbolag är att vända dig till dem och begära en omprövning av beslutet. När man begär en omprövning är det viktigt att man är medveten om att det är en själv som är ansvarig för att visa att man har rätt till ersättning. Det kan därför vara fördelaktigt att läsa försäkringsvillkoren och fundera över vilka bevis man kan presentera. I din begäran ska du ifrågasätta bolagets beslut och redogöra för varför de gjort en felaktig bedömning samt bifoga handlingar som stödjer din uppfattning. Det är bra att i begäran lyfta om man funnit stöd för sin uppfattning i försäkringsvillkoren eller praxis.

Om du fortfarande är missnöjd efter att försäkringsbolaget har omprövat beslutet kan du vända dig till en nämnd.[1] Eftersom din skada uppkommit i samband med trafik ska du vända dig till Trafikskadenämnden. En prövning av Trafikskadenämnden är kostnadsfri för dig som konsument. Nämnden avger endast rådgivande yttranden. De är alltså inte bindande för företagen.[2] Om varken en begäran om omprövning eller trafikskadenämnden ger dig önskat resultat kan du vända dig till domstolen för att få ärendet prövat. Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten för skadehändelsen. Om du har framställt anspråket till försäkringsbolaget inom denna tid är fristen att väcka talan hos domstolen alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.[3]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & CO

[1] 6 § Trafikförsäkringsförordningen
[2] 3 § Reglemente för Trafikskadenämnden
[3] 16 kap 5 § Försäkringsavtalslagen

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.