Jag får inte träffa min nyfödda son. Vad ska jag göra?

Hej,

Min son föddes för 30 dagar sedan, men jag har inte sett pojken sedan dess och mamman vägrar svara i telefon eller återkoppla. Faderskapspapprena är påskrivna.

Vad har jag för laglig rätt att träffa min son? Som jag har förstått har barnet lika rätt till båda föräldrarna.

Hej och tack för din fråga,

Om ett faderskap eller föräldraskap är fastställt kan föräldrarna registreras som vårdnadshavare hos Skatteverket.[1] Detta leder till att båda föräldrar blir vårdnadshavare. Barn ska ha rätt till umgänge med den förälder som de inte bor tillsammans med.[2] Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffas eller genom annan kontakt. Barnet har, som du nämner, rätt att träffa båda sina föräldrar.

Utgångspunkten enligt svensk rätt är gemensam vårdnad mellan båda föräldrarna. För att en förälder ska få ensam vårdnad mot den andra förälderns vilja krävs därför särskilda skäl. Ett skäl kan vara att det föreligger stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna och att föräldrarna därför inte är kapabla att fatta gemensamma beslut i vårdnadsfrågorna. Ett annat skäl kan vara om en förälder är olämplig som vårdnadshavare och det påverkar barnet negativt, till exempel om föräldern manipulerar barnet till att inte vilja umgås med den andre föräldern. Undvikande av kontakt med den andre föräldern angående just de frågor som rör barnet leder även till att förälderns lämplighet ifrågasätts. En mer allvarlig omständighet är om föräldern ägnat sig åt umgängessabotage genom att undanhålla barnet från den andre föräldern.

Det framgår inte om du är registrerad som vårdnadshavare hos Skatteverket. Om du inte är det, så bör det göras. Det som vidare kan rekommenderas är att försöka komma överens med mamman på egen hand eller genom familjerätten. Om det inte går så kan det vara värt att ta kontakt med ett juridiskt ombud för att få vårdnaden och umgängesrätten fastställd i domstol.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera din situation med en advokat eller jurist. Det kostar endast 395 kr och du väljer själv om du vill ha mötet på telefon eller via videosamtal. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i vårdnad, boende och umgänge.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 4 § 2 st. och 6 kap. 16 § FB
[2] 6 kap. 15 § FB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.