Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Jag har ansökt om ensam vårdnad. Om mitt ex vinner i domstol, riskerar jag då att förlora mitt barn helt?

Datum: 09/06/2022

Hej,

Jag och mitt ex har i dagsläget delad vårdnad om vårt gemensamma barn, med växelvist boende. Nu känner jag dock att samarbetet fungerar så dåligt och att han är så olämplig som förälder att jag inte längre kan fortsätta så här. Jag har därför ansökt om ensam vårdnad hos tingsrätten. När mitt ex fick reda på det blev han vansinnig och sade att han också skulle begära ensam vårdnad. Han är en fruktansvärd person och jag är övertygad om att domstolen kommer se detta och ge vårdnaden till mig, men tänk om det inte blir så? Om domstolen inte ser min sida, är det då möjligt att jag förlorar vårdnaden helt till mitt ex? Det hade ju i så fall varit mycket värre än att fortsätta med den gemensamma vårdnaden vi har idag. Har jag begått ett misstag? Vad tycker ni att jag ska göra?

Hej och tack för din fråga,

Bestämmelserna om vårdnad om barn regleras i Föräldrabalken. Domstolen har möjlighet att besluta om gemensam vårdnad även om båda föräldrar motsätter sig det. Föräldrarna ska ha gemensam vårdnad i de fall det anses bäst för barnet.[1] Det faktum att ni båda har ansökt eller kommer ansöka om ensam vårdnad är därför inte ett hinder för domstolen att besluta att er gemensamma vårdnad ska bestå. I alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge ska däremot barnets bästa vara avgörande.[2] Det faktum att ni båda yrkar på ensam vårdnad kan därför tala för att gemensam vårdnad inte är bäst för ert barn.[3]

Vid bedömningen ska domstolen fästa särskild vikt vid er förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet.[4] Fokus ska vara på barnet och vilka konsekvenser föräldrarnas agerande får för barnet. Gemensam vårdnad förutsätter däremot i viss mån att ni har ett fungerande samarbete. Av betydelse är att ni kan hantera frågor som uppkommer, samt att ett bristande samarbete eller bristande gemensamt ansvar inte går ut över barnet på ett sätt som gör att det är bättre för barnet att en av er har ensam vårdnad. Med gemensamt ansvar menas att ni tillsammans kan lösa frågor som rör barnet och som omfattas av det ansvar ni har som vårdnadshavare.[5]

Er samarbetsförmåga är alltså inte den viktigaste faktorn i bedömningen, utan det är er förmåga att sätta barnets behov främst. Det framgår inte på vilket sätt ditt ex är olämplig som förälder och det är därför svårt att ge något svar på hur domstolen troligen kommer bedöma situationen. Domstolen kan besluta antingen om fortsatt gemensam vårdnad eller att ge vårdnaden till endast en av er. Det finns därför en risk att du kommer förlora vårdnaden, men hur stor risken är att det händer är svårt att säga.

Om du vill återkalla din talan har du möjlighet att göra det innan tingsrätten meddelar sin dom och målet kan då bli avskrivet. Det får däremot inte någon verkan om du återkallar din talan efter det att dom meddelats, om du inte har samtycke till detta från ditt ex.[6] Om du återkallar din talan innan tingsrätten meddelat sin dom har däremot svaranden, ditt ex, rätt att få sina yrkanden prövade.[7] Det betyder att även om du återkallar din talan så kan ert ärende fortfarande prövas av domstolen om ditt ex vill det.

Önskar du vidare vägledning eller biträde i domstolsprocessen är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] Prop. 2020/21:150 s. 133
[2] 6 kap. 2 a § första stycket FB
[3] Prop. 2020/21:150 s. 134
[4] 6 kap. 5 § andra stycket FB
[5] Prop. 2020/21:150 s. 133
[6] 13 kap. 5 § andra stycket Rättegångsbalken (RB)
[7] NJA 2008 s. 304

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.