Brottmål

Jag har bott utomlands två år, påverkar det mina möjligheter att få svenskt medborgarskap?

Hej,

Jag har sökt svensk medborgarskap efter 8 år men de 8 åren är inte sammanhängande för att jag har varit utanför schengen område (Afghanistan). Jag har varit utomlands från oktober 2014 till januari 2016.

Kan jag tillgodoräkna mig de två åren?

Hej och tack för din fråga,

Kraven för att få svenskt medborgarskap ställs upp i medborgarskapslagen (MedbL). Enligt 11 § MedbL måste den som ansöker om svenskt medborgarskap:

  • kunna styrka sin identitet
  • ha permanent uppehållstillstånd (alternativt uppehållsrätt eller uppehållskort om man är EU-medborgare eller närstående till EU-medborgare)
  • ha uppfyllt kraven för hemvist
  • och ha haft och förväntas komma att ha ett hederligt liv i Sverige – man ska ha levt ett skötsamt liv vilket innebär att Migrationsverket kontrollerar att man inte begått brott eller dragit på sig skulder under sin tid i Sverige.

Här kan du läsa mer om kraven för att bli beviljad medborgarskap.

För att bli svensk medborgare ska du ha bott stadigvarande i Sverige en viss tid. I regel ska du ha varit bosatt i Sverige under sammanhängande fem år. Med hemvist menas att du är varaktigt bosatt här och har en avsikt att stanna kvar i Sverige. Om du får räkna all tid i Sverige som hemvisttid beror på varför du bosatt dig här och vilket tillstånd du haft under tiden. Huvudregeln är att tiden med uppehållstillstånd som leder till ett permanent uppehållstillstånd räknas som hemvisttid.

Det krävs således att man har bott i Sverige en viss tid, hur länge varierar beroende på vilket land man kommer ifrån. Det vanligaste är ett krav på 5 år men tidskravet är kortare för flyktingar/statslösa (4 år) och nordiska medborgare (2 år).

Om du har rest utomlands, till exempel på kortare besök eller semester har det ingen betydelse för hemvisttiden i Sverige. Men har du varit i utlandet i mer än sex veckor totalt under ett år ska hela den tiden du varit utanför Sverige räknas av från hemvisttiden.

Sammanfattningsvis kan du inte tillgodoräkna dig tiden som du varit utomlands, eftersom du varit utomlands i två år.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas