Jag har fått avslag från Försäkringskassan, vad kan jag göra?

Hej,
Jag blev sjukskriven för några år sedan och har sedan dess gjort diverse tester där resultatet blev att läkarna inte förstår vad jag har för problem. Jag blev därmed utförsäkrad. Jag anmälde mig hos Arbetsförmedlingen som arbetstestade mig med resultat att jag har 0 % i arbetsförmåga.  Efter det ansökte jag ånyo om sjukpenning hos Försäkringskassan och fick avslag med hänvisning att jag skulle vända mig till Arbetsförmedlingen igen som inte vill göra en ny utredning. Detta resulterade i jag förlorade min SGI. Vad kan jag göra?

Hej och tack för din fråga,

Att Försäkringskassan bedömer att man är tillräckligt frisk för att arbeta, medan Arbetsförmedligen bedömer att man är för sjuk att arbeta är ett vanligt problem. Problemet grundar sig i att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bedömer arbetsförmåga på olika sätt. Försäkringskassan bedömer arbetsförmåga utifrån generella krav i yrken som inte specificeras, medan Arbetsförmedlingens bedömning utgår från specifika arbeten.

Om man fått avslag på en ansökan till Försäkringskassan kan man först begära att beslutet omprövas. Skulle även det beslutet bli negativt är nästa steg att överklaga till Förvaltningsrätten.

Med vänlig hälsning

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas