Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Jag har fått avslag på min asylansökan men jag tycker att beslutet är fel, vad kan jag göra?

Hej,
Jag är asylsökande och har fått avslag från Migrationsverket. De sa till mig att min hemort är säker att återvända till och att jag kan leva där. Men släktingar till mig har dött där plus att jag har en arresteringsorder mot mig vilket gör att det inte är säkert för mig att resa tillbaka. Vad kan jag göra?

 

Hej och tack för din fråga,

Generellt gäller följande vid ansökningar om asyl: Migrationsverket bedömer tillförlitlighet och tillräcklighet i de uppgifter som lämnas av den sökande. Tillförlitlighet är huruvida uppgifterna kan ligga till grund för en bedömning. Migrationsverket bedömer bland annat om uppgifterna är sammanhängande, om de stämmer överens med information om landet och så vidare. Tillräcklighet handlar om huruvida de uppgifter som anförs är av sådan dignitet att det innebär ett skyddsbehov enligt utlänningslagens mening. Det åligger den sökande att presentera de skäl och grunder för varför asylansökan ska beviljas. Har nya grunder tillkommit kan det vara en grund för verkställighetshinder vid utvisningsprocessen.

Har man fått avslag på en ansökan om asyl kan beslutet överklagas till migrationsdomstolen. Som asylsökande har man, generellt sett, rätt till ett offentligt biträde. Om man vill att ens ärende ska överklagas kan ett första steg vara att diskutera detta med sitt offentliga biträde.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online