Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Kan jag få ersättning för att ha vårdat min dementa mamma?

Datum: 15/02/2024

Hej,

Jag har tillsammans med min familj ombesörjt hjälp till min dementa mamma. Mina två äldre syskon har inte varit intresserade av att hjälpa till. Sedan flera år tillbaka har jag en gång i veckan inhandlat och levererat varor till mamma som bor 4 mil bort. Jag har deltagit på vårdplaneringar och sjukhusbesök samt håller i mammas ekonomi och deklarationer. Min storasyster vill inte att jag ska söka uppdraget som god man utan sköta det ändå. Det innebär att jag idag inte får någon bränsleersättning för körningarna. Visst kan jag åberopa ersättning för mina utlägg i efterhand, vid boutredningen när mamma gått bort?

Hej och tack för din fråga,

Efter dödsfall ska en boutredning göras och en bouppteckning förrättas. Bouppteckningen ska vara klar senast tre månader efter dödsfallet.[1] I bouppteckningen anges dagen för förrättningen samt uppgifter om den avlidne och vilka som kallats och närvarat vid förrättningen. Därutöver ska den innehålla uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet.[2] Dina utlägg är alltså inte något som kan tas upp där.

Däremot kan du i vissa fall ha rätt till ersättning för vård av närstående, så kallad närståendepenning. Det kan du få om du avstår arbete för att vårda din närstående och därmed går miste om arbetsinkomst. Därtill krävs bland annat att den närstående har en sjukdom som är ett påtagligt hot mot dennes liv, vilket i regel innebär att det ska finnas en risk för att personen inte överlever sjukdomen under den närmsta tiden.[3] Rätten till närståendepenning går förlorad om en ansökan om ersättning inte görs inom tre månader från den dag ersättningen avser. Undantag kan göras om det har funnits hinder för att göra en ansökan inom denna tid eller det finns särskilda skäl för att förmånen ändå bör lämnas.[4] Ersättning kan lämnas för högst 100 dagar.[5]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister. Du kan också läsa mer om ämnet i våra handböcker i arv och bouppteckning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 20 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)
[2] 20 kap. 3 och 4 § § ÄB
[3] 47 kap. 3 § Socialförsäkringsbalken (SFB)
[4] 47 kap. 7 § SFB
[5] 47 kap. 8 § SFB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.