fbpx

Jag har skadat mig på gymmet, vem är ansvarig?

Hej,

För två veckor sedan skulle jag träna på mitt gym och började med att värma upp på löpbandet. Plötsligt lossnade bandet från maskinen och jag trillade av. I fallet skadade jag mig och fick en fraktur i nacken. Jag har kontaktat gymmet men de vill inte ta på sig ansvar. Kan jag kräva dem på skadestånd?

Hej och tack för din fråga,

Utgångspunkten är att passivitet inte leder till skadeståndsskyldighet, utan det krävs att skadevållaren har utfört en aktiv handling. Ett undantag från denna huvudregel är om det anses föreligga en plikt att agera. Det krävs även att skadan har uppkommit genom uppsåt eller vårdslöshet.[1] Trots att gymmet inte har orsakat skadan genom en aktiv handling, så har de fortfarande plikter som måste upprätthållas och frågan som aktualiseras är huruvida gymmet kan anses ha vållat skadan genom vårdslöshet. Ett gym har en plikt att säkerställa att alla maskiner är säkra att användas men även att underhålla maskinerna. Eftersom bandet på löpbandet plötsligt lossnade skulle det i detta fall kunna vara så att gymmet har misskött sina plikter. Om man kommer fram till att gymmet agerat vårdslöst kan de bli skadeståndsskyldiga.

För att skadeståndsskyldighet ska aktualiseras krävs även att det föreligger en skada. I ditt fall handlar det om en personskada. Ersättning som kan utgå vid personskador är kostnader som är hänförliga till sjukvård, inkomstbortfall samt fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur eller bestående art.[2] Du kan väcka en skadeståndstalan mot gymmet, men värt att anmärka är att du har bevisbördan för att visa att gymmet har agerat vårdslöst.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 1 § Skadeståndslagen
[2] 5 kap. 1 § Skadeståndslagen

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas