Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Jag har skadat mig på gymmet, vem är ansvarig?

Datum: 20/04/2021

Hej,

För två veckor sedan skulle jag träna på mitt gym och började med att värma upp på löpbandet. Plötsligt lossnade bandet från maskinen och jag trillade av. I fallet skadade jag mig och fick en fraktur i nacken. Jag har kontaktat gymmet men de vill inte ta på sig ansvar. Kan jag kräva dem på skadestånd?

Hej och tack för din fråga,

Utgångspunkten är att passivitet inte leder till skadeståndsskyldighet, utan det krävs att skadevållaren har utfört en aktiv handling. Ett undantag från denna huvudregel är om det anses föreligga en plikt att agera. Det krävs även att skadan har uppkommit genom uppsåt eller vårdslöshet.[1] Trots att gymmet inte har orsakat skadan genom en aktiv handling, så har de fortfarande plikter som måste upprätthållas och frågan som aktualiseras är huruvida gymmet kan anses ha vållat skadan genom vårdslöshet. Ett gym har en plikt att säkerställa att alla maskiner är säkra att användas men även att underhålla maskinerna. Eftersom bandet på löpbandet plötsligt lossnade skulle det i detta fall kunna vara så att gymmet har misskött sina plikter. Om man kommer fram till att gymmet agerat vårdslöst kan de bli skadeståndsskyldiga.

För att skadeståndsskyldighet ska aktualiseras krävs även att det föreligger en skada. I ditt fall handlar det om en personskada. Ersättning som kan utgå vid personskador är kostnader som är hänförliga till sjukvård, inkomstbortfall samt fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur eller bestående art.[2] Du kan väcka en skadeståndstalan mot gymmet, men värt att anmärka är att du har bevisbördan för att visa att gymmet har agerat vårdslöst.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 1 § Skadeståndslagen
[2] 5 kap. 1 § Skadeståndslagen

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.