Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Jag kan inte betala för min katts veterinärvård. Vad kan jag göra?

Datum: 27/04/2023

Hej,

Min katt föll ner från 5:e våningen och bröt bakbenet samt fick blåmärken på frambenet. Jag gick till veterinären som meddelade mig att vården skulle kosta runt 100 000 kr då jag saknade försäkring.

Enligt veterinären är det enda alternativet avlivning om jag inte kan betala. De erbjuder inte heller någon form av avbetalningsplan. Om jag låter veterinären vårda min katt så den blir frisk och jag sen inte kan betala för vården, vad händer då? Kan de då fortfarande avliva min katt, eller kräva att få behålla den?

Hej och tack för din fråga,

Om du låter veterinären vårda din katt så den blir frisk men du sedan inte kan betala för vården, får du en skuld till veterinären. Denne har rätt att behålla katten till dess du har betalat, men kan inte avliva katten om den blivit frisk igen.

Ett djur anses i svensk rätt vara en sak. Det finns inte några bestämmelser gällande denna situation i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, lagen om officiella veterinärer eller djurskyddslagen. Rättsläget är därmed oklart. För att besvara din fråga får vi därför lov att använda oss av analogier, med andra ord försöka fylla luckorna i lagstiftningen med bestämmelser från en annan lag. Det är viktigt att ha med sig att en analog tillämpning kan vara felaktig. Endast när domstolen prövat tillämpningen av en analogi är det möjligt att säga att det är ett korrekt sätt att tänka och lösa sådana situationer.

Eftersom djur i svensk rätt anses vara en sak, katten ägs av dig i egenskap av privatperson och veterinären är en näringsidkare som utför en form av tjänst, är det i en sådan här situation mest rimligt att dra analogier från konsumenttjänstlagen. Vi behöver göra en analogi eftersom konsumenttjänstlagen undantar behandling av levande djur från sitt tillämpningsområde.[1]

I konsumenttjänstlagen framgår att om föremålet för tjänsten skadas när det befinner sig hos näringsidkaren eller står under hans kontroll är näringsidkaren skyldig att ersätta skadan.[2] Om veterinären avlivar katten när den är frisk torde det likställas med att skada din egendom. Det borde av den anledningen inte vara tillåtet och veterinären skulle även kunna bli skadeståndsskyldig enligt reglerna i skadeståndslagen. Enligt skadeståndslagen ska den som avsiktligen orsakar sakskada, det vill säga skada på saker (djur), ersätta den.[3] Däremot kan veterinären ha rätt att behålla din katt i avvaktan på betalning. Enligt konsumenttjänstlagen har en näringsidkare rätt att hålla kvar saken tills konsumenten har betalat för tjänsten.[4]  Det finns även en allmän rätt, så kallad retentionsrätt, om att behålla saker till dess betalning sker.[5]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] Se 1 § p. 1 och 3 konsumenttjänstlagen (1985:716, KtjL)
[2] 32 § KtjL
[3] 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)
[4] 49 § KtjL
[5] 12 kap. 8 § handelsbalken (1736:0123 2)

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.