Jag kan inte följa umgängesschemat på grund av mina nya jobbtider. Betraktas det som umgängessabotage?

Hej,

Enligt dom från tingsrätten har jag rätt till umgänge med mitt barn som jag inte har vårdnaden om (mitt ex har ensam vårdnad). Umgängestiderna framgår av domen och är runt 3 timmar/vecka (ca 1 timme vid varje tillfälle). Tiderna infaller under arbetstid på vardagar.

Jag hade vid domens upprättande inget arbete så det var inga problem att följa detta de första åren och det fanns inte några tankar på framtiden. Nu har situationen dock ändrats då jag arbetar heltid på vardagar, vilket gör att det inte går att träffa barnet enligt tingsrättens dom. För att kunna träffa barnet vid dessa tre tillfällen måste jag ta ledigt från jobbet minst tre timmar vid varje tillfälle. Det betyder ca 10 h/vecka, något som inte är möjligt. Dessutom krävs att ledigheten tas mitt under arbetsdagen.

Föräldern som har vårdnaden om barnet nekar till att upprätta ett nytt skriftligt avtal om att umgänget ska ske på helger eller kvällar istället så att barnet får träffa mig. Det betyder att det just nu inte förekommer något umgänge alls. Är detta att betrakta som umgängessabotage? Vad skulle chansen vara att man i rätten dömer att ett nytt avtal som gäller på helger och kvällar ska upprättas? Vi har haft flera samarbetssamtal hos Familjerätten utan att något nytt avtal har kommit till stånd.

Tack på förhand!

Hej och tack för din fråga,

Umgängessabotage är ett brett begrepp som innebär att en förälder på ett eller annat sätt förhindrar att den andra föräldern får träffa barnet. Huvudregeln är nämligen att ett barn har rätt att träffa eller ha kontakt med båda sina föräldrar.[1] Utgångspunkten ska dock alltid vara barnets bästa.[2]

I ert fall så finns det en dom som reglerar hur umgänget ska se ut och den andra föräldern kan hävda att den endast följer domen. Å andra sidan talar den andra förälderns motvilja till att komma fram till en ny lösning, vare sig det är endast mellan er eller i samråd med familjerätten, för att hen inte är intresserad av att verka för ett fungerande umgänge mellan barnet och dig.

Eftersom den andra föräldern inte vill bidra till att ni tillsammans kommer fram till ett ömsesidigt avtal med nya regler kring umgänget, är nästa alternativ att stämma in vid tingsrätten.[3] Som jag förstår det utifrån frågan var det flera år sedan den tidigare domen upprättades och umgänget fungerade väl under de första åren innan du fick ett jobb som krockade med umgängestillfällena. Domstolen tar hänsyn till att parternas förhållanden kan ändras och hur samarbetet mellan föräldrarna fungerat tidigare. Som sagt är utgångspunkten att barnet ska ha kontakt med sina båda föräldrar, så länge det är förenligt med barnets bästa.

I första hand kommer domstolen försöka få er att själva komma överens om hur umgänget ska regleras. Om det inte är möjligt kommer domstolen genom dom fatta ett beslut. Det är möjligt att domstolen i sådana fall beslutar om ett nytt umgänge som är anpassat efter båda föräldrarnas nuvarande livssituation.

Vid en umgängestvist i tingsrätten kan det vara bra att ta hjälp av ett juridiskt ombud. Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i vårdnad, boende & umgänge.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 15 § Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap. 2 a § FB
[3] 6 kap. 15 a § FB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.