fbpx

Jag köpte en begagnad bil som gick sönder direkt. Kan jag kräva säljaren på reparationskostnaderna?

Hej,

Jag köpte en bil på Blocket av privatperson för 75 000 kronor. Enligt annonsen skulle den ha en nyservad motor och skulle ”bara gå att ut och köra”. Vid hemkörning dröjde det inte länge förrän bilen började ryka från avgasröret och en mängd kontrollampor började lysa. Jag meddelade omedelbart säljaren och frågade om hen hade kännedom om detta, men fick nekande svar.

Bilen bränner olja och kylarvätska, och efter felsökning på verkstad framgår att såväl motor som bromsenhet måste bytas, och mer därtill. En minimisumma på 55 000 kronor. Vilka möjligheter har jag att få köpet hävt? Jag har dokumentation på säljarens påståenden att det inte var några fel på bilen. Jag har även ett vittne som var med vid transporten då bilen fick svart avgasrök och visade felmeddelande strax efter att den lämnat säljarens parkering. Jag har kontaktat säljaren via mail och bett om i första hand återkallat köp, i andra hand kompensation för att få bilen i det skick som utlovades vid köpet – ”bara ut och köra”.

Hej och tack för din fråga,

Som köpare av en bil ska man såklart kunna förvänta sig att den fungerar likt säljaren informerat innan köpet. I ditt fall har bilen slutat fungera på vägen hem, vilket inte stämmer överens med dina förväntningar på bilens egenskaper eller vad som framgått från säljarens beskrivning av varan. Utifrån omständigheterna i frågan finns det goda chanser att kunna kräva avhjälpande, prisavdrag eller att häva köpet. Det kan dessutom finnas möjlighet att kräva skadestånd.

När privatpersoner handlar lös egendom av varandra är köplagen tillämplig.[1] Köplagen är dispositiv, vilket innebär att lagen kan avtalas bort.[2] Av texten framgår inte att ni avtalat om något annat och jag kommer därför besvara frågan utifrån att köplagen är tillämplig.

Bilen som du köpt ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet.[3] Om bilen inte stämmer överens med säljarens beskrivning av varan eller avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.[4] Vidare är det fel i en vara om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskap eller användning som säljaren lämnat som kan antas ha inverkat på köpet.[5] Att bilen slutade fungera på hemvägen trots att säljaren sagt att det ”bara är ut och köra” samt att säljaren påstått att den haft en nyservad motor är således omständigheter som kan användas i argumentationen för att fel i bilen föreligger. Säljaren svarar för fel som har funnits före köpet även om felet visar sig först senare.[6]

Föreligger ett fel i vara ska köparen meddela säljaren om felet inom en skälig tid.[7] Eftersom du kontaktade säljaren strax efter bilen gick sönder har du meddelat inom den lagstadgade tidsfristen. Du kan då kräva att säljaren avhjälper utan att det medför en kostnad för dig, samt om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har du som köpare rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det.[8] Av frågan framgår att en reparation kostar minst 55 000 kronor, vilket kan medföra en oskälig kostnad för säljaren.

Om avhjälpande inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen har du möjlighet att kräva prisavdrag.[9] Om du kräver prisavdrag ska det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.[10]

Du kan även häva ett köp om det föreligger ett avtalsbrott som är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta.[11] Eftersom du köpt bilen i god tro att den skulle vara körbar kan det föras en argumentation om att köpet helt ska hävas. Du har också under vissa förutsättningar rätt till ersättning för den skada du lider genom att varan är felaktig.[12]

I första hand kan du förhandla med säljaren om de olika påföljderna du önskar. Går inte säljaren med på dina förslag kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att istället låta domstolen avgöra frågan.[13] Att tvista i domstol kan vara komplicerat, både gällande formella krav för rättegången och att föra en juridisk argumentation under processen. Det kan därför vara en god idé att anlita ett juridiskt ombud som kan tillvarata dina intressen. Du är välkommen att kontakta oss om du önskar vår hjälp i ärendet.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 § Köplagen (KöpL)
[2] 3 § KöpL
[3] 17 § 1 st. KöpL
[4] 17 § 3 st. KöpL
[5] 18 § 1 st. KöpL
[6] 21 § 1 st. KöpL
[7] 32 § KöpL
[8] 34 § KöpL
[9] 37 § 1 st. KöpL
[10] 38 § KöpL
[11] 39 § KöpL
[12] 40 § KöpL
[13] 42 kap. 1 § Rättegångsbalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa in till oss.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas