Jag körde rattfull och förstörde ett staket. Gäller inte försäkringen då?

Hej,

Jag körde rattfull och in i ett staket. Försäkringsbolaget återkräver nu hela beloppet för reparation av staketet och hänvisar till paragraf 20 i trafikskadelagen. Jag ser inget i paragraf 20 om försäkringsbolags rätt till återkrav, däremot i paragraf 21 där försäkringsbolaget har rätt till återkrav på maximalt 1/10 prisbasbelopp när det gäller fysisk person. Är det jag som läser fel?

Hej och tack för din fråga,

Det framgår av den 20 § första stycket, andra meningen att:

Detsamma gäller om skadan har vållats genom vårdslöshet av en förare som gjort sig skyldig till brott som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.[1]

Ett försäkringsbolag får genom denna paragraf kräva tillbaka trafikskadeersättning från den som orsakat skada genom vårdslöshet, till exempel när föraren gjort sig skyldig till rattfylleri som i ditt fall. Det ställs inte något högt krav på vårdslösheten, utan i de flesta fall bedöms det som vårdslöst när en rattonykter förare orsakar skada. I bestämmelsen finns det ingen gräns för hur mycket försäkringsbolaget får återkräva, vilket innebär att de bör ha rätt att kräva tillbaka hela beloppet. Ett försäkringsbolag får vidare kräva återbetalning av den självrisk som framkommer av försäkringsavtalet.[2]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 20 § 1 st. 2 men. Trafikskadelagen
[2] 21 § Trafikskadelagen

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.