fbpx

Jag lämnade in bilen för reparation och fick tillbaka den med nya fel, vad har jag för rättigheter?

Hej,

För ett tag sedan lämnade jag in min bil till en verkstad för att byta topplock. När jag fick tillbaka bilen upptäckte jag att nya fel uppkommit, bland annat ett fallande oljetryck. Felet måste ha uppkommit till följd av att verkstaden monterat topplocket felaktigt och för att åtgärda de nya problemen måste jag nu byta motor. Verkstaden vägrar att ta sitt ansvar och de vill inte heller lämna ut några dokument på hur de utfört sitt arbete. Vad kan jag göra?

Hej och tack för din fråga,

Om verkstaden har åsamkat fel på bilen, är verkstaden skyldig att åtgärda felet.

När en näringsidkare utför en tjänst åt dig som konsument så gäller konsumenttjänstlagen.[1] Enligt lagen ska näringsidkaren utföra tjänsten fackmässigt och ta tillvara konsumentens intressen. Om näringsidkaren inte gör det, så kan tjänsten räknas som felaktig.[2] Om tjänsten är felaktig så får du som konsument hålla inne betalningen, kräva att felet åtgärdas, begära avdrag på priset eller häva avtalet helt.[3] Om du vill åberopa att tjänsten är felaktig måste du reklamera, alltså berätta för den som utfört tjänsten att du inte är nöjd med den, inom två månader.[4] I första hand har verkstaden rätt att försöka avhjälpa felet. Om verkstaden inte går med på detta kan du begära prisavdrag.

Om företaget inte tar det ansvar de har enligt lag, så kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden som kan hjälpa dig att avgöra tvisten. Nämndens beslut är ingen dom, utan bara en rekommendation. Det är dock vanligt att företag följer ARN:s rekommendationer. Om verkstaden fortfarande inte tar sitt ansvar kan du ta upp ärendet i tingsrätten, där beslutet istället är tvingande.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 § Konsumenttjänstlagen
[2] 9 § Konsumenttjänstlagen
[3] 16 § och 19-21 §§ Konsumenttjänstlagen
[4] 17 § Konsumenttjänstlagen

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas