fbpx

Jag misstänker att mitt ex har ett hemligt konto i en annan bank. Hur kan jag ta reda på det inför vår bodelning?

Hej,

Jag och mitt ex ska göra en bodelning, men jag misstänker att han har ett hemligt konto i en annan bank. Hur kan jag ta reda på om han gömmer pengar? Görs det alltid en undersökning eller måste jag själv begära det?

Hej och tack för din fråga,

Ni båda är skyldiga att redovisa samtliga konton inför en bodelning.

När ett äktenskap ska upplösas, till exempel genom skilsmässa, ska i regel en bodelning göras om inte parterna enbart har enskild egendom.[1] All makarnas giftorättsgods, det vill säga all egendom som inte är enskild, ska fördelas mellan dem.[2] Detta innebär att bankmedel kan ingå i bodelningen även om ni inte haft pengarna på ett gemensamt bankkonto.

Makar är skyldiga att redovisa sin egendom samt lämna uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelning.[3] Redovisningsskyldigheten omfattar samtlig egendom som makarna hade den dag som talan om äktenskapsskillnad väcktes.[4] Detta innebär att både du och den andra parten måste uppge för varandra vilken egendom ni haft och en part får inte undanhålla egendom genom att till exempel placera dem i annan bank.

Du kan inte själv få information från den bank din partner eventuellt har ett konto i då det i Sverige råder banksekretess, vilket innebär att bankerna inte får ge ut information om någon annans enskilda förhållanden utan samtycke.[5] Däremot har, som tidigare nämnts, den andra parten en redovisningsskyldighet avseende sin egendom inför bodelning. Du kan därmed be din partner inkomma med uppgifter från den bank du misstänker att det finns konton i. Om motparten, trots redovisningsskyldigheten, inte medverkar till att bodelningen kommer till stånd kan du ansöka om en bodelningsförrättare.

Här kan du läsa mer om bodelning samt boka in en tid om du önskar få juridisk rådgivning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken
[2] 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken
[3] 9 kap. 3 § Äktenskapsbalken
[4] 9 kap. 2 § Äktenskapsbalken
[5] 1 kap. 10 § Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas