Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Har jag möjlighet att få underhållsbidrag trots att barnet bor växelvist?

Jag och min ex-partner har barnet boende hos oss varannan vecka. Våra inkomster skiljer sig rätt kraftigt. Hen tjänar ungefär det dubbla emot vad jag gör. Totalt tjänar hen närmare 500 000 kronor om året och jag runt 250 000 kr om året.

Hur ser mina möjligheter ut att få underhållsbidrag trots avtalat växelvist boende?

Hej och tack för din fråga,

Trots att barnet bor växelvist så kan en förälder ändå ha rätt till underhållsbidrag under vissa omständigheter, en central princip är nämligen att barnet ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnets ekonomiska levnadsvillkor ska alltså inte avvika allt för mycket från den förälder som har det bäst ställt när barnet bor hos den andre föräldern.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online