fbpx

Jag och min fru kan inte enas om vem som ska ärva oss. Hur ska vi göra?

Hej,

Jag och min fru ska upprätta ett testamente, men vi är oense om vem som ska ärva. Vi har två gemensamma barn, en son och en dotter. Vår dotter är här och hjälper till varje vecka med trädgården, handling och annat som blivit svårt för oss på äldre dar. Vår son däremot ser vi aldrig röken av, och vi har dålig kontakt med honom på grund av diverse konflikter. Jag tycker att han har betett sig illa mot oss och vill inte att han ska ärva mer än sin laglott, så att vår dotter som alltid finns där för oss istället kan få mer. Min fru däremot tycker inte det känns rätt, och vill att arvet ska delas lika mellan dem. Hur gör vi om vi inte kan komma överens?

Hej och tack för din fråga,

Det låter som att du och din fru planerar att upprätta ett inbördes testamente, det vill säga ett testamente som upprättas av två eller fler personer. Ett sådant testamente upprättas vanligtvis mellan makar när de önskar reglera fördelningen av egendomen tillsammans, eller om de vill testamentera egendom till varandra.

Ett testamente är en rättshandling som möjliggör för den som upprättar testamentet, testatorn, att med viss begränsning förordna om sin kvarlåtenskap.[1] Ett testamente är alltså en rättshandling varigenom en person kan bestämma vad som ska hända med sin egendom efter sin död. Med hjälp av ett testamente går det att frångå den legala arvsordningen, exempelvis genom att ge en del av kvarlåtenskapen till någon som inte är arvinge eller genom att öka en arvinges andel i kvarlåtenskapen. Upprättar man inget testamente kommer arvingarna att ärva enligt den legala arvsordningen.

Men ni behöver inte skriva testamentet gemensamt. Om ni vill reglera er kvarlåtenskap, men inte kommer överens, kan ni upprätta varsitt testamente i stället för ett inbördes sådant. Därmed kan ni själva välja hur respektive fördelning ska se ut.

För att se till att era testamenten blir korrekt utformade rekommenderar vi att ni anlitar en jurist eller advokat. Hen kan då hjälpa er att skriva testamentet så att det blir giltigt och så att det tydligt framgår för era efterlevande hur ni önskar fördela kvarlåtenskapen. Ni är välkomna att kontakta oss för inledande kostnadsfri rådgivning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 9 kap. 1 § Ärvdabalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas