Jag och min man ska skiljas, hur delar vi bostadsrätten och aktiebolaget?

Hej,

Jag och min man ska skiljas. Vi bor i en bostadsrätt som jag äger. Vi har även lån för bostaden som står på mig. Min man har ett aktiebolag. Hur går det till när vi ska skiljas, har han rätt till hälften av lägenheten och har jag rätt till hälften av aktiebolaget?

Hej och tack för din fråga,

Makars egendom är giftorättsgods, såvitt den inte utgör till enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Enligt huvudregeln ska därför en bostadsrätt eller ett aktiebolag ingå i bodelningen.

Bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses, för att fördela makarnas giftorättsgods mellan dem. Bodelningen utgår från egendomsförhållandena på dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 1, 2 §§ och 10 kap. 1 § ÄktB).

Giftorättsgodset fördelas mellan makarna med utgångspunkt i respektive makes andel vid bodelningen. En makes andel utgörs av dels den del av makens giftorättsgods som behövs för att täcka dennes skulder, dels hälften av det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att skulderna täckts (11 kap. 2, 3, 6 och 7 §§ ÄktB).

I bodelningen har en make rätt att i första hand tilldelas sin egendom. Om det är skäligt kan i vissa fall kan den make som har störst behov av den gemensamma bostaden ha rätt att överta denna i avräkning på sin andel. Detta gäller under förutsättning att bostaden inte utgör den andra makens enskilda egendom genom villkor i gåva eller testamente (11 kap. 7, 8 §§ och 7 kap. 2 § ÄktB).

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Boka tid hos oss

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Sök i vår frågedatabas