Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Jag och min sambo ska separera, vilken rätt har jag till huset och hur delar vi våra saker?

Datum: 25/10/2021

Hej,

Jag och min sambo ska separera efter nästan tjugo år. Vi har två gemensamma barn. Huset vi bor i nu sedan några år tillbaka äger min sambo och det ska vara skrivet som enskild egendom. Har jag då ingen rätt till något och kan jag och barnen bara bli utkastade utan någonting? Barnen ska i enlighet med deras vilja bo hos mig på heltid.

Vårt förra hem där vi bodde i drygt tio år ägs också av min sambo men är inte enskild egendom och numera uthyrt. Har jag någon rätt till det? Vi har saker kvar där.

Vi äger också andra fastigheter samt fritidshus och det finns en gemensam sommarstuga. Hur delar vi allt?

Hej och tack för din fråga,

Regler om sambobodelning finns i sambolagen. När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning, om någon av dem begär det (8 §). Egendom som inte ingår i samboegendomen blir alltså inte föremål för bodelningen.

Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, såvitt den förvärvats för gemensam användning (3 §). I samboegendomen ingår inte enskild egendom, egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål eller egendom som undantagits från bodelningen genom avtal (4, 7 och 9 §§). Sambornas gemensamma bostad är avsedd som det gemensamma hemmet och innehas huvudsakligen för det ändamålet (5 §). Därmed avses sambornas permanenta bostad. Vanligtvis kan sambor inte ha fler än en permanentbostad (prop. 1986/87:1 s. 254 och 134).

Vid bodelningen ska till en början sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 §). Från en sambos samboegendom avräknas så mycket som krävs för att täcka den sambons skulder vid samboförhållandets upphörande (13 §). Återstoden av samboegendomen efter skuldtäckningen läggs därefter samman och hälftendelas (14 §).

Samboegendomen fördelas mellan samborna i enlighet med deras andelar vid bodelningen. Den sambo som bäst behöver bostaden och bohaget kan, om det är skäligt, ha rätt till denna mot avräkning på sin andel (16 §).

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.