fbpx

Jag sålde huset när jag var onykter, kan köpet hävas?

Hej,

Jag har sålt mitt hus men problemet är att jag var onykter när jag skrev på papprena. Man kan tydligt se det på min namnteckning. Kan jag åberopa att jag inte var vid mina sinnens fulla bruk och därmed få häva försäljningen?

Hej och tack för din fråga,

Vid köp av hus, det vill säga fast egendom, finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att köpet ska vara giltigt. Det första du bör göra är därför att kontrollera att alla formkrav är uppfyllda trots ditt berusade tillstånd. Formkraven för köp av fast egendom är bland annat att en skriftlig köpehandling ska ha upprättats. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskilling samt en överlåtelseförklaring (information om att ni säljer huset i fråga till personen som ska köpa det). Köpehandlingen ska dessutom vara undertecknad av båda parter.[1] Om något av dessa krav inte är uppfyllda är köpet ogiltigt.[2]

Om formkraven är uppfyllda så kan det ändå finnas en möjlighet att köpet kan hävas på grund av ogiltighetsgrunder vid avtalets upprättande. Huvudregeln inom svensk rätt är att avtal ska hållas, men under vissa förutsättningar är det möjligt att ogiltigförklara ett avtal. Om någon, till exempel, har ingått avtal med en annan och utnyttjat dennes oförstånd så ska avtalet betraktas som ogiltigt.[3] Till sådant oförstånd kan bristande omdömesförmåga, likt berusat tillstånd, räknas. Du kan därför låta rätten bedöma avtalets giltighet genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.[4]

Här kan du läsa mer om att sälja en fastighet. Har du fler funderingar eller vill boka in en kostnadsfri rådgivning är du välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 1 § jordabalken (JB)
[2] 4 kap. 1 § 3 st. JB
[3] 31 § avtalslagen
[4] 42 kap. 1 § rättegångsbalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas