Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Jag sålde huset när jag var onykter, kan köpet hävas?

Datum: 07/11/2022

Hej,

Jag har sålt mitt hus men problemet är att jag var onykter när jag skrev på alla papper. Man kan tydligt se det på min namnteckning. Kan jag åberopa att jag inte var vid mina sinnens fulla bruk och därmed få häva försäljningen?

Hej och tack för din fråga,

Vid köp av hus, det vill säga fast egendom, finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att köpet ska vara giltigt. Det första du bör göra är därför att kontrollera att alla formkrav är uppfyllda trots ditt berusade tillstånd. Formkraven för köp av fast egendom är bland annat att en skriftlig köpehandling ska ha upprättats. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskilling samt en överlåtelseförklaring (information om att ni säljer huset i fråga till personen som ska köpa det). Köpehandlingen ska dessutom vara undertecknad av båda parter.[1] Om något av dessa krav inte är uppfyllda är köpet ogiltigt.[2]

Om formkraven är uppfyllda så kan det ändå finnas en möjlighet att köpet kan hävas på grund av ogiltighetsgrunder vid avtalets upprättande. Huvudregeln inom svensk rätt är att avtal ska hållas, men under vissa förutsättningar är det möjligt att ogiltigförklara ett avtal. Om någon, till exempel, har ingått avtal med en annan och utnyttjat dennes oförstånd så ska avtalet betraktas som ogiltigt.[3] Till sådant oförstånd kan bristande omdömesförmåga, likt berusat tillstånd, räknas. Du kan därför låta rätten bedöma avtalets giltighet genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.[4]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 1 § jordabalken (JB)
[2] 4 kap. 1 § 3 st. JB
[3] 31 § avtalslagen
[4] 42 kap. 1 § rättegångsbalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.