fbpx

Jag skrev fel siffra i parkeringsappen och fick p-bot, kan jag överklaga?

Hej,

I förra veckan fick jag en p-bot på min bil, trots att jag parkerat rätt. Jag märkte då att jag hade råkat skriva in en siffra fel i parkeringsappen. Kan jag överklaga boten? Jag har ju bevis på att jag betalat.

Hej och tack för din fråga,

Du har alltid rätt att bestrida din parkeringsbot om du anser att den är felaktigt utfärdad, men det är inte säkert att du kommer att vinna framgång eftersom du ansvarar för att rätt information fyllts i.

Det första du bör göra är att utreda om din parkeringsanmärkning är en kontrollavgift eller felparkeringsavgift. En kontrollavgift kan utfärdas om din bil är felparkerad på ett upplåtet område, exempelvis en parkeringsplats.[1] En felparkeringsavgift kan utfärdas om du stannat din bil eller felparkerat den på gatumark, mot de bestämmelser som gäller. Vilken typ av parkeringsbot du har fått framgår ofta av din bot. Detta är viktigt att identifiera eftersom överklagan skiljer dem åt.

Ett bestridande av en kontrollavgift görs till det parkeringsbolag som utfärdade parkeringsboten. Av din bot bör det framgå hur du ska gå till väga med bestridandet, och du ska ange varför boten bestrids. Du kan hålla inne din betalning medan du bestrider boten.

Om det gäller en felparkeringsavgift ska boten istället bestridas till polisen. I ditt bestridande ska du ange omständigheterna till varför du bestrider avgiften, och även vilken bevisning du har.[2] Skillnaden i förhållande till kontrollavgiften ligger även i att du måste betala parkeringsboten i tid, även om du har bestridit den. Du får tillbaka avgiften om ditt bestridande godkänns. Om betalningsansvaret kvarstår efter bestridande hos polis, kan du överklaga detta beslut hos tingsrätten.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 1 § Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering
[2] 9 § Lagen om felparkeringsavgift

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas