fbpx

Jag tog ett lån i mitt namn åt min bror, men nu har han slutat betala. Vad ska jag göra?

Hej,

Jag var snäll och tog ett lån i mitt namn åt min bror så han kunde köpa en bil. Han har varje månad fått fakturan och betalat den, men nu har han slutat. Lånet är ju egentligen mitt då det är jag som står på det, han är inte involverad i det. Vad kan jag göra? Vi har inte skrivit några papper.

Hej och tack för din fråga,

Det verkar som att du och din bror har ett muntligt avtal gällande lånet, vilket är lika bindande som ett skriftligt avtal. Kravet för att ett avtal ska föreligga är att en part accepterar en annans anbud.[1]  En grundläggande princip inom avtalsrätten är pacta sunt servanda, vilket innebär att avtal ska hållas. Du har dock bevisbördan för att du och din bror har ingått ett muntligt avtal, och det kan föreligga bevissvårigheter gällande vad ni har reglerat sinsemellan.

Eftersom din bror är skyldig dig pengar så har du en fordran mot honom. Du kan därför kontakta Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Genom ett betalningsföreläggande kan du få hjälp från Kronofogden att fastställa skulden och driva in dina pengar. Om din bror bestrider skulden finns det en risk att målet behöver avgöras i domstol.

Det är dock viktigt att notera att eftersom du står som låntagare på lånet så måste du fortfarande betala fakturorna för att inte riskera att få ett inkassokrav och eventuellt själv hamna hos Kronofogden.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 § Avtalslagen

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas