Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Jag tror att min 15-åriga dottern mår dåligt av att bo med pappan, vad kan jag göra?

Hej!
Min dotter på 15 år bor hos sin pappa som har ensam vårdnad efter överenskommelse oss emellan. Pappan inte tar ansvar för något och dottern tvingas sköta hushåll samt sköta pappan då han är gravt synskadad. Pappan är mycket svår att samarbeta med, jag måste följa hans regler och villkor och han kontrollerar dottern vid umgängen hos mig, hon förbjuds resa osv. Dottern har lämnas själv i dagar då pappan lever hos sin nya familj han är mycket kränkande vad det gäller dotterns vilja. Jag har stor oro och vill inte att dottern far illa, vad kan jag göra? Finns det någon möjlighet att dottern kan flytta till mig? Ska jag söka ensam vårdnad?

Hej och tack för din fråga,

Om föräldrarna inte tillsammans kan nå en överenskommelse kan familjerätten i kommunen kontaktas för att hjälpa till i samarbetet kring barnet. Om detta inte leder till framgång kan barnets vårdnad, boende och umgänge regleras i domstol. Domstolen tar då hänsyn till vad som är förenligt med barnets bästa. I denna bedömning ser domstolen bland annat till barnets möjlighet till en god och nära relation med båda föräldrarna samt barnets behov av kontinuitet och stabilitet. Även barnets egna inställning påverkar domstolens bedömning. Om det framgår att barnets bästa inte säkras genom nuvarande förhållande kan det vara ett skäl för rätten att ändra i vårdnaden och boendet.

Vänliga hälsningar
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online