Hur ska jag göra för att få ut mer ersättning för min trafikskada?

Hej,

För en tag sedan blev jag påkörd av en bil. Jag gick över ett övergångsställe och bilisten kom precis från en sväng och såg mig inte i tid. Jag har fått viss ersättning från bilförsäkringen och min egen olycksfallsförsäkring, men tycker att jag borde ha rätt till mer. Vad baserar de sin bedömning på, och hur ser möjligheterna ut till att få ut mer pengar om man överklagar och tar hjälp av en advokat?

Hej och tack för din fråga,

Eftersom de skador du drabbats av har orsakats till följd av trafik med ett motordrivet fordon är det bestämmelserna i trafikskadelagen som gäller. Enligt dessa bestämmelser har du alltid rätt till ersättning för personskador, vilken utgår från trafikförsäkringen för fordonet.[1] Trafikskadeersättningen ska ersätta bland annat sjukvårdskostnader, andra kostnader för den skadelidande i anledning av olyckan, inkomstförlust samt fysiskt och psykiskt lidande av såväl övergående natur (sveda och värk) som av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men).[2] Du måste inkomma med underlag som påvisar kostnaderna. Har du till exempel psykiska men från olyckan kan det vara bra att inkomma med underlag från psykolog eller kurator som påvisar detta. Eftersom det inte framgår av frågan är det svårt att avgöra vilka ersättningsposter du inte är nöjd med och därmed hur försäkringsbolaget kan ha bedömt ersättningen. Inte sällan brister det i sambandsprövningen, det vill säga vid prövning om det finns ett orsakssamband mellan skadehändelsen och de besvär som du gör gällande.

I Sverige gäller principen att en skada ska ersättas till så stor del att den som drabbats av skadan ska försättas i samma situation som om skadan aldrig hade inträffat. Det innebär att du inte kan kräva dubbel ersättning för en skada. Eftersom du har rätt till ersättning genom trafikförsäkringen finns det vanligtvis ingen mening med att kräva ytterligare ersättning, eftersom du inte kan få dubbel ersättning för samma skada.

Om ett brott ligger bakom dina skador kan du ha rätt till skadestånd för den kränkning som brottet innebär.[3] Det krävs vanligtvis att det är fråga om ett brott som begåtts uppsåtligen, men i undantagsfall kan du ha rätt till kränkningsersättning även vid ett oaktsamhetsbrott. Det är inte möjligt att få kränkningsersättning om det varit en olycka. Vid en bedömning tar domstolen hänsyn till alla omständigheter kring brottet, exempelvis om föraren har kört under påverkan av alkohol eller narkotika och därmed utsatt dig för fara. Det ska däremot sägas att det är mycket svårt att få ersättning vid ett brott som begåtts med oaktsamhet.

Om du har skadats till följd av trafik har du möjlighet att i de allra flesta fall få ett juridiskt ombud utan någon kostnad för dig, eftersom försäkringsbolagen betalar ombudets kostnader. Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut kan du ansöka om omprövning hos försäkringsbolaget samt kostnadsfri tvistlösning i Trafikskadenämnden. Du kan i så fall behöva ge in mer underlag som styrker att du har rätt till mer ersättning än du fått, exempelvis löneintyg, sjukskrivningsintyg och kvitton.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 11 § Trafikskadelagen
[2] 9 § TSL, 5 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkL)
[3] 2 kap. 3 § SkL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.