Jag vill inte att min fru ska bli inblandad i mina skulder – Vad ska jag göra?

Hej,

Jag och min fru vill gifta oss. Problemet är att jag inte vill att min fru ska bli inblandad i mina skulder. Vad ska jag göra för att kronofogden inte ska kunna komma och hämta egendom från oss som är hennes? Finns det en lösning på problemet? Är ett äktenskapsförord lösningen?

Hej och tack för din fråga,

Som huvudregel gäller att makarna ansvarar för sina egna skulder.[1] Det innebär att den som maken har en skuld till inte kan kräva den andre maken på pengar. Den som är gift ansvarar alltså fortfarande helt själv för sina skulder.

Genom ett äktenskapsförord kan man reglera huruvida egendom ska anses vara enskild eller inte vid en eventuell bodelning. Man kan genom ett äktenskapsförord inte avtala om vem som äger egendomen.

Ett krav för utmätning är att egendomen måste tillhöra den skuldsatte.[2] Om Kronofogden gör en utmätning hos er kommer egendom som finns i er besittning att anses tillhöra båda två eller någon av er. Det ni kommer behöva göra i fall Kronofogden vill utmäta egendom, som är din frus, är att lägga fram bevis som gör det sannolikt att din fru äger hälften av egendomen som Kronofogden vill utmäta.[3] Om hon äger 100 % av egendomen måste hon istället bevisa att det är hon som är egendomens ägare.[4]

Det ovan nämnda innebär alltså att din fru, trots att hon inte ansvarar för dina skulder, kan tvingas avstå sin egendom för att betala dina skulder om ni inte kan bevisa att egendomen tillhör henne.

När det gäller utmätning kan inget äktenskapsförord lösa situationen. Det beror på att äktenskapsförordet endast reglerar huruvida er egendom ska anses vara enskild eller inte vid en eventuell bodelning. Ni kan således inte reglera vilken egendom Kronofogden ska kunna utmäta.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 3 § ÄktB.
[2] 4 kap. 17 § UB.
[3] 4 kap. 19 § UB.
[4] 4 kap. 18 § UB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.