Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan äktenskapets längd påverka bodelningen?

Hej,
Vad gäller om man skiljer sig redan inom 10-12 månader efter giftermålet? Ska allt dela lika?

Hej och tack för din fråga.

Enligt huvudregeln ska alla tillgångar som inte är enskild egendom delas lika mellan makar vid en bodelning. Egendomen som delas kallas för giftorättsgods och reglerna om detta förfarande finns i 10 kapitlet äktenskapsbalken. Till huvudregeln om likafördelning finns dock undantag, och vid dess tillämpning kallas det att bodelningen jämkas.

I 12 kapitlet 1 § äktenskapsbalken stadgas att den ena maken får behålla mer av sitt giftorättsgods om det med hänsyn till äktenskapets längd eller omständigheterna i övrigt, är oskäligt att en make skall lämna egendom till den andra maken enligt huvudregeln i 11 kapitlet äktenskapsbalken. Det finns således en möjlighet att frångå regeln om lika delning av giftorättsgodset. Det är dock endast den maken med störst giftorättsgods som kan åberopa jämkning.

Äktenskapets längd kan alltså vara en omständighet som leder till undantagets tillämpning. Kravet är då att äktenskapet varit kortvarigt. Ett kortvarigt äktenskap brukar sägas vara om äktenskap plus eventuellt sammanboende i anslutning till äktenskapet inte varat mer än fem år.

Fördelningen av giftorättsgodset vid en bodelning när makarna varit sambo och gifta mindre än fem år, brukar ske schablonmässigt. Om äktenskapet varat i ett år innebär jämkningen att endast en femtedel av vardera makens giftorättsgods ska delas på. Dock ska också tiden som sammanboende läggs till här. Har ni exempelvis varit sambos i ett år och sedan gifta ett år, ska två femtedelar gå till likadelning.

I din situation kan det således konstateras att det finns möjlighet till att endast cirka en femtedel ska delas lika. Dock måste tiden som ni eventuellt varit sambos också läggas till.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online