Kan äktenskapets längd påverka bodelningen?

Hej,

Vad gäller om man skiljer sig redan inom 10-12 månader efter giftermålet? Ska allt dela lika?

Hej och tack för din fråga.

Äktenskapets längd kan vara en omständighet som gör att delningen av giftorättsgodset jämkas. Kravet är då att äktenskapet varit kortvarigt. I din situation kan det således konstateras att det finns möjlighet till att endast cirka en femtedel ska delas lika. Dock måste tiden som ni eventuellt varit sambos också läggas till.

Enligt huvudregeln ska alla tillgångar som inte är enskild egendom delas lika mellan makar vid en bodelning. Egendomen som delas kallas för giftorättsgods. Till huvudregeln om likafördelning finns dock undantag, och vid dess tillämpning kallas det att bodelningen jämkas.

Den ena maken får behålla mer av sitt giftorättsgods om det med hänsyn till äktenskapets längd eller omständigheterna i övrigt, är oskäligt att en make skall lämna egendom till den andra maken enligt huvudregeln.[1] Det finns således en möjlighet att frångå regeln om lika delning av giftorättsgodset. Det är dock endast den maken med störst giftorättsgods som kan åberopa jämkning. Äktenskapets längd kan alltså vara en omständighet som leder till undantagets tillämpning. Kravet är då att äktenskapet varit kortvarigt. Ett kortvarigt äktenskap brukar sägas vara om äktenskap plus eventuellt sammanboende i anslutning till äktenskapet inte varat mer än fem år.

Fördelningen av giftorättsgodset vid en bodelning när makarna varit sambo och gifta mindre än fem år, brukar ske schablonmässigt. Om äktenskapet varat i ett år innebär jämkningen att endast en femtedel av vardera makens giftorättsgods ska delas på. Dock ska också tiden som sammanboende läggs till här. Har ni exempelvis varit sambos i ett år och sedan gifta ett år, ska två femtedelar gå till likadelning.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 12 kap. 1 § ÄktB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas