Kan åtal väckas för stölder jag tidigare begått?

Hej,

Jag är 16 år och har blivit tagen för ringa stöld på 25 kr där stöldgodset kan säljas. Kan åklagaren fått nys om mina tidigare brott som jag inte tagits fast/anmälts för. Det är även ringa stöld fast vid olika tillfällen till ett total summa på 7000 kr. Det har alltid handlat om småsummor. Det är gjort under ca 1 år på flera olika butiker runt om i Stockholm.

Kan polisen väcka åtal på förhöret för dom tidigare brotten?

Hej och tack för din fråga,

Stöld beskrivs i 8 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Stöldbrottet förekommer i tre allvarlighetsvarianter: ringa stöld 8 kap. 2 § BrB, stöld 8 kap. 1 § BrB och grov stöld 8 kap. 4 § BrB.

För att ett brott ska kunna beskrivas som stöld krävs det inte bara att gärningsmannen tar något från någon annan. Det krävs även att tillgreppet ska ske i syfte att tillägna sig saken.

Det finns två gränser mellan stöld och ringa stöld. Om tillgreppet sker i butik går gränsen vid 1 250 kr och om tillgreppet sker utanför en butik sänks gränsen beroende på hur stort integritetsintrång gärningsmannen gör.  I rättsfallet NJA 1995 s. 561 ansågs tillgrepp av sammanlagt 140 kr ur två handväskor utgöra stöld då det inneburit ett inte obetydligt integritetsintrång.

Åklagaren har bevisbördan och krävs att åklagaren visar att den anklagade är skyldig till brottet utom rimligt tvivel.

I ditt fall verkar det som att du har begått flera upprepade ringa stölder alternativt stölder av normalgraden. Preskriptionstiden för ringa stöld är två år och preskriptionstiden för stöld av normalgraden är fem år enligt 35 kap. 1 § 1-2 p BrB. Därmed är brotten inte preskriberade och åklagaren kan väcka åtal avseende brotten du begått.

Mer information avseende brottmål kan du läsa här.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.