fbpx
Träd i ett bostadsområde

Kan bostadsrättsföreningen tvinga mig att såga ner ett träd i min trädgård?

Hej,

Jag bor i en bostadsrättsförening sedan år 2004. Redan då jag köpte radhuset fanns det härliga körsbärsträdet utanför mitt köksfönster som ger härlig skugga så jag slipper rulla ner persiennerna hela dagarna. Nu har styrelsen bestämt att vi inte får ha några växter som är högre än 2 meter. Kan de tvinga mig att ta ner körsbärsträdet?

Hej och tack för din fråga,

Utgångspunkten är att alla beslut som innebär ”väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark” ska fattas på en föreningsstämma, om inte annat har bestämts i föreningsstadgarna.[1] Vad som menas med väsentliga förändringar är inte angivet i lag, vilket gör att det inte går att ge ett konkret svar på din fråga. Bedömningen om en förändring är väsentlig ska göras i förhållande till ingreppets art och görs alltså utifrån det enskilda fallet.

Styrelsen svarar för förvaltningen av föreningens angelägenheter.[2] Styrelsen har en viss handlingsfrihet att själva bedöma vilka åtgärder som kräver ett ställningstagande av stämman och normalt behöver stämman till exempel inte besluta om reparation och underhåll.

Om en medlem i bostadsrättsföreningen inte accepterar ett beslut för att denne blir berörd av beslutet, till exempel om beslutet att ta ner träd leder till ökad insyn, måste stämman besluta med 2/3 majoritet. Beslutet ska även godkännas av hyresnämnden.[3]

Du skriver inte om du och din bostadsrättsförening har något särskilt avtal gällande marken som träden är planterade i. Om bostadsrättsföreningen har upplåtit marken till dig borde det framgå av ditt upplåtelseavtal.[4] Om marken är upplåten med bostadsrätt har bostadsrättsinnehavaren mer inflytande på hur marken ska användas. Rekommendationen är att läsa igenom ditt upplåtelseavtal samt föreningens stadgar för att få ett närmare svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 9 kap. 15 § 1 st. Bostadsrättslagen
[2] 6 kap. 6 § Lag om ekonomiska föreningar
[3] 9 kap. 15 § 2 st. jämte 9 kap. 16 § 1 st. 2 p. Bostadsrättslagen
[4] 1 kap. 4 § och 4 kap. 5 § Bostadsrättslagen

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas