fbpx
Lägenhetshus med balkonger

Kan bostadsrättsföreningen vräka mig för att jag hyrt ut min lägenhet i andrahand?

Hej,

Förra året provade jag på att flytta in hos min partner, vilket innebar att min lägenhet skulle stå tom. Därför bestämde jag mig för att hyra ut den i andrahand till en nära vän. Hon hade precis flyttat till den här staden och var verkligen i behov av en bostad. Nu har min bostadsrättsförening fått reda på att jag hyrt ut min lägenhet och hotar med att vräka mig. Har de verkligen rätt att göra det? Och hur kan man ens bli vräkt från en lägenhet man själv äger?

Hej och tack för din fråga,

Det är möjligt att du kan mista rätten till din bostadsrätt om du hyr ut i andra hand utan att ha samtycke eller tillstånd för det.

Huvudregeln är att du endast får hyra ut din bostadsrätt om bostadsrättsföreningen godkänner det.[1] Om bostadsrättsinnehavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand är föreningen berättigad att säga upp innehavaren för avflyttning.[2] Bostadsrättsföreningen bör dock ge bostadsrättsinnehavaren möjlighet till rättelse innan avhysning sker. Avhysning får inte ske om innehavaren vidtagit rättelse efter det att han fått en uppmaning från föreningen att göra det, och inte heller om det som ligger bostadsrättsinnehavaren till last endast är av ringa betydelse.[3]

Bostadsrättsföreningen kan alltså säga upp dig från din egen bostadsrätt, om de uppmanat dig att sluta hyra ut lägenheten men du ändå fortsatt att göra det. Om du vägrar lämna lägenheten kan föreningen ansöka om avhysning hos Kronofogden.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 10 § Bostadsrättslagen
[2] 7 kap. 18 § 1 st. 2 p. Bostadsrättslagen
[3] 7 kap. 19 § jämte 20 § Bostadsrättslagen

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas