Kan de strunta i att kalla mig som bröstarvinge till bouppteckningen?

Hej,

Min far har gått bort och jag är hans enda barn från hans första äktenskap. Min far fick i sitt andra äktenskap ytterligare sju barn. När min far gick bort blev jag inte kallad till bouppteckningen och jag fick inte komma till begravningen. Mina halvsyskon hävdar att de inte visste att jag fanns men jag har haft kontakt med dom i telefon och har träffat dom när jag har varit hemma hos vår pappa. Kan de göra så här och låtsas att jag inte finns när vår far har gått bort? Borde jag inte blivit kallad till bouppteckningen?

Hej och tack för din fråga,

Enligt lag borde du ha blivit kallad till bouppteckningen. Samtliga dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningsförrättningen. Eftersom du är din fars bröstarvinge är du också dödsbodelägare och ska alltså kallas till förrättningen.[1] Om en dödsbodelägare inte närvarar krävs det att det till bouppteckningen bifogas bevis som styrker att denne blivit kallad.[2]

Bouppteckningen ska ges in till Skatteverket, men Skatteverket får inte registrera bouppteckningen om det framgår att den inte har gått till på rätt sätt eller är bristfällig.[3] Om en ny tillgång eller skuld blir känd, eller någon annan felaktighet upptäcks i bouppteckningen ska en tilläggsbouppteckning innehållande tillägg eller rättelse förrättas inom en månad.[4]

Om Skatteverket har beslutat att registrera en bouppteckning men en dödsbodelägare anser att bouppteckningen skett på ett oriktigt sätt, så kan denne överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol.[5] Överklagandet ska dock ges in till Skatteverket.[6] Överklagandet ska ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet.[7]

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 20 kap. 2 § samt 18 kap. 1 § Ärvdabalken
[2] 20 kap. 3 § 2 st. Ärvdabalken
[3] 20 kap. 9 § 3 st. Ärvdabalken
[4] 20 kap. 10 § Ärvdabalken
[5] 40 § Förvaltningslagen
[6] 43 § Förvaltningslagen
[7] 44 § Förvaltningslagen

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.