Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan den andra föräldern ändra på underhållsbidraget på eget bevåg?

Hej!

Jag och barnets andra förälder har avtalat om underhållsbidrag, avtalet bevittnades av två personer. Den andra föräldern har på eget bevåg dragit ner hur mycket som betalas i underhållsbidrag på grund av ökad bostadskostnad.  Är inte detta avtalsbrott? Får den andra föräldern dra av pengar på grund av egna ökade kostnader? Jag anser att avtalet från fortsatt ska gälla,  hur får jag den andra föräldern att betala det?

Hej och tack för din fråga,

Ett avtal om underhållsbidrag är gällande om det är bevittnat av två personer. Har man kommit överens om underhållsbidrag i ett sådant avtal är det avtalet som gäller och då kan en förälder inte utan vidare ändra i underhållsskyldigheten på egen hand. Vid ändrade förhållanden kan antingen båda parterna komma överens om ett nytt avtal eller så kan en förälder begära att jämkning av avtalet sker i domstol, det är sedan upp till domstolen att avgöra hur underhållsskyldigheten ska se ut.

Sammanfattningsvis är det avtalet som gäller tills antingen domstolen avgör annat eller parterna gemensamt avtalar om annat.

Om den underhållsskyldige föräldern inte vill betala kan man vända sig till Kronofogden för att få hjälp att få ut pengarna.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online