fbpx

Kan den ena maken upphäva ett gemensamt testamente?

Hej,

Ett gemensamt ömsesidigt testamente upprättades år 2007. Frun och mannen skulle leva kvar i orubbat bo och sedan efter bådas dödsfall skulle alla särkullbarn dela lika på arvet. Det fanns inga gemensamma barn.

Mannen gjorde ett nytt testamente år 2008 utan att meddela sin fru. Han ändrade det till att endast hans bröstarvingar skulle ärva allt efter honom.

2017 när kvinnan dog godkändes det gemensamma testamentet från 2007. Mannen tog inte upp sitt nya testamente från 2008, och klandrade inte det gemensamma testamentet från år 2007. Eftersom han hade upprättat ett nytt testamente borde han väl inte ha godkänt det första testamentet vid fruns bortgång?

När mannen dog några år senare togs hans senaste testamente fram och hans barn hävdade att det var det som var giltigt. Stämmer detta?

Hej och tack för din fråga,

Ett gemensamt testamente kallas även för ett inbördes testamente, vilket oftast används för att tillförsäkra att makar ärver varandra vid den andres död. Ett testamente kan aldrig göras oåterkalleligt. Om ett gemensamt testamente har upprättats, kan den ena maken ändra testamentet gällande sin del av egendomen. Det går dock inte att ändra den andres del.[1] Ett gemensamt testamente kan alltså ses som två separata testamenten med tanke på att makarna kan ändra sin del av kvarlåtenskapen. I lag uppställs inga hinder för en make att återkalla, eller ändra, sin del av det gemensamma testamentet.[2] Viktigt att här notera är att maken inte kan ändra fördelningen av den andres kvarlåtenskap. Vid ändring av ett testamente uppställs samma krav som vid ett upprättande, och formkraven måste uppfyllas.[3]

I lag finns även en skyddsregel som innebär att om någon ensidigt återkallar eller ändrar ett gemensamt testamente och detta väsentligt rubbar förutsättningarna för det gemensamma testamentet är inte maken längre testamentstagare till den andra maken.[4] Detta illustreras bäst genom ett exempel. Karin och Peter är gifta och har skrivit ett gemensamt testamente där det framgår att de ärver varandra. Om Peter sedan ändrar sin del av testamentet till att hans kvarlåtenskap istället ska gå till en organisation, är det rimligt att anta att Karin inte längre vill att hennes kvarlåtenskap ska tillfalla Peter. Hon får ju inte samma sak tillbaka. Peter har därigenom rubbat väsentliga förutsättningar för Karins testamente och han är inte längre testamentstagare till Karins testamente.

Sammanfattningsvis kan den efterlevande maken upprätta ett nytt testamente och bestämma att dennes kvarlåtenskap ska tillfalla enbart hans bröstarvingar. Han kan inte ändra på den avlidnes förordnande enligt testamentet. Särkullbarnen har fortfarande en rätt att göra det tidigare gemensamma testamentet gällande. Detta innebär att den kvotdel som härrör från den första avlidnas kvarlåtenskap ska tillfalla särkullbarnen enligt det ursprungliga testamentet.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co.

[1] 10 kap. 7 § Ärvdabalken
[2] 10 kap. 5 § Ärvdabalken
[3] 10 kap. 6 § Ärvdabalken
[4] 10 kap. 7 § Ärvdabalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas