Kan domstolen utfärda tredskodom utan att delge mig?

Hej,

Tingsrätten har utfärdat tredskodom men inte delgett mig om det. Då jag inte kände till beslutet har jag inte hunnit begära återvinning i tid. Ska inte tingsrätten informera mig om beslutet?

Hej och tack för din fråga,

I allmän domstol kan en tredskodom meddelas när någon inte inkommer med svaromål som svar på stämningsansökan eller inte dyker upp till en förhandling i rätten, reglerna om detta återfinns främst i 44 kap. Rättegångsbalken (RB).  Tredskodomen innebär att målet inte sakprövas utan att man dömer efter den närvarande partens utsaga. I praktiken innebär detta i de flesta fall att den som inte närvarar förlorar målet. Tredskodom kan bara meddelas i mål där förlikning är tillåten, det vill säga inte i brottmål eller vårdnadsmål.

Innan en tredskodom kungörs måste tingsrätten försäkra sig om att den part som inte infunnit sig till förhandling har blivit delgiven stämningsansökan eller kallelsen till förhandling. Skulle tredskodom meddelas kan den förlorande parten begära så kallad återvinning av domen, detta innebär att målet återupptas. Begärs inte återvinning skriftligen inom en månad träder tredskodomen i kraft, se 44 kap. 9 § RB.

Delgivning från tingsrätt sker oftast genom så kallad vanlig delgivning, se 16 § delgivningslagen. Det innebär att information skickas eller lämnas till den berörde. Mottagaren måste bekräfta att handlingen har tagits emot och för att domstolen ska kunna försäkra sig om detta ska mottagaren skriva under och skicka tillbaka ett delgivningskvitto. Alternativt kan mottagaren också bekräfta elektroniskt eller muntligen att han eller hon har mottagit handlingen. Det finns även andra sätt som domstolen kan kontakta dig på om de inte skulle få tag i dig, till exempel genom att kontakta arbetsgivare eller familj. Har delgivningsreglerna inte följts kan du överklaga domen.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.