Kan en efterlevande make upprätta ett nytt testamente trots att det finns ett inbördes testamente?

Hej,

Kan en efterlevande make upprätta ett nytt testamentet efter att dennes make avlidit trots att makarna upprättat ett inbördes testamente där den efterlevande maken ska erhålla all kvarlåtenskap med full äganderätt, men med en bestämmelse över hur arvet ska fördelas efter den efterlevande makens död?

Hej och tack för din fråga,

Ett testamente kan upprättas med full äganderätt eller fri förfoganderätt. Vid full äganderätt tillåts mottagaren förfoga över kvarlåtenskapen både i levande livet och för dödsfalls skull. Mottagaren har således rätt att ge bort egendomen eller testamentera bort den. I rättsfallet NJA 1950 s. 488 stadgades emellertid att mottagaren inte hade full äganderätt till egendomen då det fanns ett förordnande om sekundosuccession i testamentet, det vill säga en bestämmelse över hur arvet ska fördelas efter den efterlevande makens död. Domstolen ansåg att den efterlevande maken då hade fri förfoganderätt över egendomen.

Fri förfoganderätt innebär att mottagaren får full dispositionsrätt över den avlidnes kvarlåtenskap men är bunden av en föreskrift i testamentet om sekundosuccession. Mottagaren kan däremot på grund av den fria förfoganderätten i samma mån som om han vore ägare förfoga över föremål ingående i egendomsmassan genom rättshandlingar i levande livet, men är förhindrad att genom testamente sätta sekundosuccessionen ur spel.

När en make avlider upplöses äktenskapet och en bodelning ska ske enligt 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken samt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Från 11 kap. 3 § äktenskapsbalken stadgas vidare att vad som återstår av makarnas giftorättsgods, efter avdrag gjorts för skulder, ska läggas samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan makarna. Den del som den efterlevande maken får ut genom bodelning, alltså halva giftorättsgodset, är den efterlevande makens egendom med full äganderätt. Den del som den efterlevande maken erhåller genom testamentet ärver den med fri förfoganderätt och kan således inte testamentera bort.

Den efterlevande maken har således inte rätt att testamentera bort den del av egendomen som denne erhållit med fri förfoganderätt. Om den efterlevande maken trots allt gör det ändå, kan den delen av det nya testamentet ogiltigförklaras i enlighet med 13 kap. 1 § Ärvdabalken. Arvingen som kränkts av testamentet måste emellertid klandra testamentet inom 6 månader från tillfället arvingen delgivits testamentet mot bakgrund av 14 kap. 5 § Ärvdabalken.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.