Kan en förälder gynna ena barnet genom testamente?

Har en allmän fråga kring testamente. Två vuxna barn i en familj. Föräldrar och ett av barnen bor på samma ort. Ett av barnen har därför ensam tagit hand om båda föräldrarna gällande kontakter kommun, betalat räkningar, skött ekonomi, deklaration mm, tömt och sålt en bostad. Gällande far i familjen, nu avliden under 10 års tid. Nu vill den kvarlevande föräldern skriva testamente till fördel för ett av barnen. Hur kan man se på detta problem, vilka olika lösningar finns och hur har andra familjer löst denna fråga?

Hej och tack för din fråga,

Barnen har enligt 2 kap 1 § i Ärvdabalken rätt till lika lott av deras förälder. Vidare enligt 3 kap 2 § Ärvdabalken har barnen rätt till hälften av förälderns kvarlåtenskap. Det som föräldern kan göra för att gynna det andra barnet är att testamentera bort den andra halvan av sin kvarlåtenskap till det barnet som har hjälpt till. Detta förutsätter att föräldern inte har ärvt något med fri förfoganderätt efter faderns död som inte får testamenteras bort utan istället ska delas mellan barnen. Föräldern kan däremot inte göra barnet som inte har hjälpt till helt arvlös eftersom att barnet har rätt till halva laglotten.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.