Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan en förälder gynna ena barnet genom testamente?

Har en allmän fråga kring testamente. Två vuxna barn i en familj. Föräldrar och ett av barnen bor på samma ort. Ett av barnen har därför ensam tagit hand om båda föräldrarna gällande kontakter kommun, betalat räkningar, skött ekonomi, deklaration mm, tömt och sålt en bostad. Gällande far i familjen, nu avliden under 10 års tid. Nu vill den kvarlevande föräldern skriva testamente till fördel för ett av barnen. Hur kan man se på detta problem, vilka olika lösningar finns och hur har andra familjer löst denna fråga?

Hej och tack för din fråga!

Barnen har enligt 2 kap 1 § i ärvdabalken rätt till lika lott av deras förälder. Vidare enligt 3 kap 2 § ärvdabalken har barnen rätt till hälften av förälderns kvarlåtenskap. Det som föräldern kan göra för att gynna det andra barnet är att testamentera bort den andra halvan av sin kvarlåtenskap till det barnet som har hjälpt till. Detta förutsätter att föräldern inte har ärvt något med fri förfoganderätt efter faderns död som inte får testamenteras bort utan istället ska delas mellan barnen. Föräldern kan däremot inte göra barnet som inte har hjälpt till helt arvslös eftersom att barnet har rätt till halva laglotten.

Om du vill ha mer hjälp får du gärna kontakta oss för att boka ett gratis inledande möte.

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co Advokatbyrå

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online