Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan en nedlagd förundersökning medföra att jag förlorar vårdnaden?

Vårdnadstvist pojke

Hej,

Min före detta sambo har tagit vårt gemensamma barn och flyttat från kommunen där vi tidigare bodde. Hon har sedan felaktigt anmält mig för att ha orsakat blåmärken på vårt barn och sagt att hon är orolig när barnet är hos mig. Förundersökningen lades ner kort därpå då hon sagt saker som visat sig vara felaktiga. Trots det har jag inte fått träffa barnet och nu pågår det en vårdnadstvist i tingsrätten. Kan jag förlora vårdnaden på grund av detta?

Hej och tack för din fråga,

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som rör barn, däribland vårdnadsfrågor.

Huvudregeln är att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska domstolen fästa särskild vikt avseende risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska också tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online