Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Kan en ny markägare välja att höja hyrorna för de som arrenderar mark?

Datum: 16/12/2021

Hej!

Min familj hyr en sommarstuga och har gjort det sedan början 60-talet. För några år sedan bytte marken ägare som valde att chockhöja hyrorna på samtliga tomter. Får man göra så? Vi är oroliga att om vi går emot markägaren så kommer denne att säga upp avtalet och tvinga bort oss från stugan.  Vi har hyrt marken (äger huset) i 60 år.

Hej och tack för din fråga,

Arrende är en bruksrätt som regleras i 7-11 kapitlet Jordabalken (JB). Arrende är när en markägare ger en fysisk eller juridisk person (arrendator) rätten att använda markägarens jord eller mark mot en viss avgift. Det handlar alltså om en typ av nyttjanderätt.
Det finns fyra typer av arrenden som talar om vad marken får användas till och vad som får finnas på marken. Arrendetyperna är: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende enligt 8 kap. 1 § JB.

En bruksrätt är inte knuten till en fysisk eller juridisk person utan till själva fastigheten. Den nya markägaren tar således över ert avtal med den gamla markägaren. Vid överlåtelse av fastighet gäller arrendeavtalet normalt mot nya ägaren om arrendeavtalet är skriftligt och tillträdet till arrendestället skett före överlåtelsen enligt 7 kap. 13 § JB. Arrendeavtal fortsätter att gälla mot den nya markägaren enligt vad som finns föreskrivet i det tidigare avtalet som gällde mellan arrendatorn och den gamla markägaren.

Huvudregel är att avtal ska hållas, och därmed att avgiften som redan är avtalad fortsatt ska gälla. Om markägaren vill höja arrendeavgiften så krävs det att avtalsvillkoren ändras, och begäran av en villkorsändring sker inför en ny arrendeperiod. Detta måste meddelas av markägaren till arrendatorn ett år innan den nuvarande arrendeperioden löper ut enligt 10 kap. 3 § JB. Vill markägaren att arrendevillkoren ändras för en ny arrendeperiod, ska denne meddela arrendatorn detta i den ordning som gäller för uppsägning. Uppsägning ska vara skriftlig enligt 8 kap. 8 § JB. Begäran om villkorsändring ska således också vara skriftlig.

Om markägaren antingen har sagt upp arrendeavtalet eller begärt villkorsändring enligt ovan så har markägaren rätt att göra det. Kan ni inte komma överens kan det rekommenderas att ta kontakt med Hyres- och arrendenämnderna som fattar beslut i frågor som rör arrenden. Nämnderna medlar också i tvister.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.