Kan en svensk advokat jobba utomlands?

Hej,

Om man utbildar sig till advokat i Sverige, kan man då jobba utomlands?

Hej och tack för din fråga,

Juristutbildningar i Sverige lär främst ut nationell rätt och endast en del kurser består utav internationell rätt. Eftersom att alla länder har olika lagar och rättssystem ser situationen i princip olika ut i samtliga länder. Det kan därför vara svårt att arbeta utanför Sverige med sin juristexamen och som svensk advokat.

Olika länder och arbetsgivare ställer olika krav på tidigare utbildning. Något enklare kan det bli för en jurist som läst kurser, och/eller arbetat på en byrå, som berör internationell rätt som t.ex. EU-rätt, mänskliga rättigheter eller internationell affärsjuridik. Det går även bra att arbeta utomlands med t.ex. svensk rätt med svenskar bosatta utanför Sverige som klienter.

Advokatsamfundet har en utlandsavdelning för de ledamöter som har sin verksamhet förlagd utanför landet. Dessa advokater talar ofta språket i det land de är verksamma i, besitter kunskap om det landets rätt och är ofta både medlemmar av det svenska advokatsamfundet och verksamhetslandets samfund.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas