Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Kan äktenskapsförordet ogiltigförklaras?

Datum: 30/12/2021

Hej,

Efter skilsmässa med min exmake har jag inte ansökt om bodelning. Anledningen till det är att min man genom hot istället har tvingat mig att skriva på ett äktenskapsförord. Går det att ogiltigförklara äktenskapsförordet?

Hej och tack för din fråga,

Enligt huvudregeln ska all egendom som inte är enskild egendom antas vara giftorättsgods och därmed ingå i en eventuell bodelning.[1] Egendom kan bli enskild genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord.[2] För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste vissa formkrav vara uppfyllda.[3] Där stadgas bland annat att det tydligt ska framgå vilken egendom som är enskild och vilken som är giftorättsgods.

Utöver formkraven finns en jämkningsregel som innebär att villkor i äktenskapsförord får jämkas om det med hänsyn till innehållet, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller av omständigheterna i övrigt visas att villkoret skulle vara oskäligt.[4]

Utöver ÄktB:s regler är det även möjligt att tillämpa vissa av avtalslagens bestämmelser då äktenskapsförord är en form av avtal. Ett avtal kan bli verkningslöst mot någon vars motpart agerat vilseledande.[5] Vidare stadgas att olika typer av tvång och hot kan leda till att ett avtal ogiltigförklaras gentemot den som tvingats eller hotats.[6] Även den part som utnyttjat den andres ”lättsinne, oförstånd eller beroende ställning” för att skaffa till fördelar som inte är i proportion till motprestationen kan också bli utan verkan.[7]

Slutligen kan ett äktenskapsförord ogiltigförklaras med beaktande av en mängd förhållanden om vissa delar eller hela avtalet anses oskäligt.[8]

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 1 § ÄktB & 10 kap. 1 § ÄktB.
[2] 7 kap. 2 § ÄktB.
[3] 7 kap. 3 § ÄktB.
[4] 12 kap. 3 § ÄktB
[5] 30 § AvtL.
[6] 28–29 §§ AvtL.
[7] 31 § AvtL.
[8] 36 § AvtL.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.